Kálvária-domb (Fegyvernek)

A Fegyvernek külterületén található Kettős-halom egyik tagja a Kálvária-domb, amelyet helyi védettséget élvez. A dombon magassági pont és egy mészkőből készült feszület is található, amelyet a talapzaton olvasható felirat szerint 1847-ben állítottak.

A hagyomány szerint itt fogták el Zöld Marci betyárt és társait. Emellett egy régi magyar szokás a sólyomröptetés is kötődik ehhez a helyhez, melyet a téli napforduló ünnepén tartanak. Az 1267-es Kassai Kódex szerint ebből a szóból ered a karácsony szavunk is. Őseink a kerecsen sólymot a fény madarának tartották, és a téli napforduló idején a sötétség legyőzésére reptették.

Fegyvernek

Fegyvernek

(Kósa Károly felvételei - Verseghy Ferenc Könyvtár)

Forrás:

Illyés Csaba: Kerecsen ünnep = Új Néplap 24. évf. 299. sz. (2013. december 24.) p. 2.