Kaposvári Gyula-dombormű

Kaposvári Gyula (1916-1998) múzeumigazgató halálának első évfordulóján avatták fel a Damjanich János Múzeumban Pogány Gábor Benő 80x100 cm-es bronz portrédomborművét, melyet a Traditio Humana Alapítvány felkérésére készített. Másolata a Verseghy Ferenc Könyvtár épületében látható.


Kaposvári Gyula domborműve a szolnoki múzeumban
(Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Forrás:
A Traditio Humana Alapítvány felkérésére... = Új Néplap (1999. augusztus 18.) p. 1.
bj: Dombormű a polihisztornak. = Új Néplap (1999. augusztus 21.) p. 3.