​Kecskeméti Pethes László (1885-194?)

Kecskeméti Pethes László (1885. Jászárokszállás – 194?) tekintélyes jászárokszállási család sarja. Nagyapja Pethes József (1812–1891) is képviselte követként kerületét az országgyűlésben 1848/49-ben, majd 1861-ben és 1865-ben.

Jogot tanult Pesten, Lipcsében, Kolozsvárott, 1907-ben diplomázott. JászNagykun-Szolnok vármegye szolgálatába állt, aljegyző, tiszteletbeli főszolgabíró, 1917-ben közélelmezési biztos volt. 1918-ban, a Károlyi-párt kormánybiztosa volt Selmecbányán. 1910-től Jászapáti és Jászszentandrás képviselő-testületének tagja, mivel földbirtokai is itt voltak. Országgyűlési képviselőnek a jászapáti választókerületben 1920-ban választották kisgazdapárti programmal. A Nemzetgyűlés jegyzője volt ebben a ciklusban. Utána 1922–27 között is az apáti kerület képviselője volt, ekkor a megalakított új párt, az Egységes Párt (kormánypárt) színeiben. Az 1927- es választáson nem nyerte el a mandátumot, helyét a jászkiséri származású Hegedűs Kálmán vette át.

Közéleti és kulturális tevékenységet képviselősége után is folytatott. A Magyar Élet Pártja (MÉP) jászárokszállási vezetőjeként politizált 1939-ben, s a választókerület politikai életében is jelentős feladatokat vállalt a negyvenes évek elején.22 Az 1930-as években kulturális feladatokat is ellátott, több előadást tartott szülővárosában és Jászapátin is. 1942-ben a turáni népek őskultúrájával foglalkozó cikket, tanulmányt jelentetett meg. A Szarmát Alföld történelme és néprajza, illetve Szovjet-Oroszország feldarabolása című könyve a tiltott könyvek listájára került 1945 után.

Forrás:

Kiss Erika: A jászsági alsójárást képviselték a parlamentben 1848-1944. In: Jászsági évkönyv, 2012.: 126-140.