Kele József (1863-1929)

Kele (Kléger) József, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főügyésze, 1863. december 3-án született Jászfelsőszentgyörgyön. Jász redemtus család sarja. Apja id. Kléger József községi jegyző,  a szabadságharc hőse, anyja Kovács Ilona volt. A család 1881-ben magyarosította nevét. Tanulmányait Jászjákóhalmán kezdte, Jászberényben járt gimnáziumba. Egerben folytatott jogi tanulmányokat, ahol 1891-ben szerzett ügyvédi oklevelet. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jegyzője lett Szolnokon, majd árvaszéki ügyész. Vármegyei főügyészi hivatalát 1915-ben feladva jelentkezett katonai szolgáltra. A 29. gyalogezred századosa volt. A proletárdiktatúra alatt Jászfelsőszentgyörgyön, a család szőlőjében.

Hivatala mellett gondja volt más közfeladatokra is. Kele József szervezte meg a szolnoki önkéntes tűoltó egyesületet, valamint a vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke is volt. Nagy örömére szolgált, amikor a belügyminiszter 1924-ben tűzoltó főparancsnoknak nevezte ki. Helytörténeti kutatásainak eredménye az 1903-ban megjelent Jász-Kunság megváltása, valamint az 1926-ban napvilágot látott Vörösk Szolnokon és a Jászságban című munkája. Kutató munkája során számos dokumentumot és tárgyi emléket (pl. Jászkun Kerületek privilegiális ládája) gyűjtött össze. Magángyűjteményét, egy 1917-ben kelt ajándékozási szerződés szerint Jászberény városa kapta meg halála után, amelyet a Jász Múzeum őriz.

A redempció váltságösszegének visszakövetelése érdekében is tett jogi lépéseket. A visszatérítés ügyében bizottságoz hozott létre a jászkun községek képviselőiből. Az elgondolást azonban nem koronázta siker. A megvalósításban betegsége akadályozta meg.

1929. június 21-én hunyt el Szolnokon. Itt ravatalozták fel a szolnoki tűzoltószertárban. Jászberényben a Szolnoki temetőben helyezték örök nyugalomra.

Forrás:

Blénesy János: Szolnokiak = Írások Szolnokról szolnokiaknak (1933. július) pp. 15-17.

Kele József: A Jászkunság megváltása. Budapest : Griull Károly Könyvkiadó, 1903

Kele József: Vörösök Szolnokon és a Jászságban. Szolnok, 1926. (Szolnok : Varga József könyvnyomdája)

Sugárné Koncsek Aranka: 150 évvel ezelőtt született Dr. Kele (Kléger) József Jászkun arcképcsarnok = Redemptio 20. évf. 5. sz. (2013. október) p. 2.