Keszthelyiné Rédei Mária (1951-2009)

Keszthelyiné Rédei Mária Jászdózsán született 1951. október 14-én. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte 1958 és 1966 között. 1966-tól a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskolában tanult, ahol 1970-ben tette le az érettségi vizsgát és szerzett képesített könyvelői, vállalati tervezői és statisztikusi oklevelet. 1975-ben diplomázott az MKKE Általános Karának népgazdasági tervező-elemző szakán. 1980-tól 1982-ig az NIKKE Közgazdasági Továbbképző Intézetének gazdasági szakértő tagozatán kapott posztgraduális képzést. 1984 áprilisában elnyerte a statisztikus szakközgazdász képesítést, decemberben az egyetemi doktori címet.

1975-től haláláig a KSH Közgazdasági (utóbb Életszínvonal-, majd Életszínvonal és emberierőforrás-statisztikai, 2006-tól Életszínvonal és Munkaügystatisztikai) Főosztályának Háztartásstatisztikai (utóbb Háztartás-, Jövedelem és Fogyasztásstatisztikai, 2006-tól Életszínvonal-statisztikai Felvételek) Osztályán dolgozott, az első években előadóként, 1978 és 1989 között főelőadóként, 1989-től csoportvezetőként, 1992 és 1999 között osztályvezetőként, végül haláláig szakmai főtanácsadóként.
1982-ben és 1988-ban a KSH elnökének dicséretében, 1995-ben statisztikai tanácsadói címben részesült.
Pályafutása első szakaszában, az 1980-as évek végéig elsősorban életmódkutatással foglalkozott, később behatóan vizsgálta az idősek megélhetési viszonyait és fogyasztását, elemezte az idősekből álló és a vegyes korösszetételű háztartások megélhetési viszonyait, a jövedelmi helyzet szubjektív megítélését, az idősekből álló háztartások kiadási színvonalát és szerkezetét, legjelentősebb kiadási tételeinek alakulását. Jelentős szerepe volt a létminimum-számítás megújításában, a háztartási költség-, jövedelem és panelfelvételeket fejlesztő projektekben. Folyóiratcikkekben is bemutatta a háztartási költségvetési felvétel aktuális módszertanát. Az 1990-es évek elején munkatársa volt a fogyasztóiár-indexeket elemző kiadványsorozatnak. Az ezredfordulóhoz közeledve a rejtett gazdaság mértékét, a szegénység és a munkanélküliség kapcsán érvényesülő hazai állami intézkedéseket és hatásaikat vizsgálta. A 2000-es években részt vett a Nők és férfiak Magyarországon című kiadványsorozat összeállításában.
 
Budapesten hunyt el. 2009. december 27-én.
 

Forrás:

Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Budapest, 2014.

A szócikk elkészítésében Farády Simon Hunor működött közre Iskolai Közösségi Szolgálat keretében.