Kóczián Zoltán (1924-1982)

Kóczián Zoltán statisztikus, közgazdász, a KSH Bács-Kiskun megyei igazgatója Tiszaföldváron született 1924. február 18-án. Édesapja kántortanító, édesanyja háztartásbeli volt.
Elemi iskolai tanulmányait Tiszaföldváron végezte 1929-től 1934-ig. Gimnáziumi éveit 1934-ben, a bencések pápai Szent Mór Katolikus Reálgimnáziumában kezdte, majd a szegedi Magyar Királyi Állami Klauzál Gábor Reálgimnáziumban folytatta, ahol 1941 -ben érettségizett. Ugyanebben az évben felvették a JNMGE KTK közgazdaság-tudományi és kereskedelmi szakára. Egyetemi tanulmányait 1945-ben fejezte be. 1951-ben iparstatisztikusi, 1962-ben üzemgazdász-oklevelet szerzett. 1965-ben elvégezte az MKKE Közgazdász Továbbképző Tagozatát.
A II. világháború lezárása után, az ország újjáépítése idején a mezőtúri téglagyárban kapott munkát, ahol hamarosan a tervosztály vezetője lett. 1956-ban került a KSH Szolnok Megyei Igazgatóságára. 1961 -ben ipari csoportvezetőként hagyta el Szolnokot, amikor Kecskemétre nevezték ki igazgatónak. Ezt a feladatot több mint húsz évig, hirtelen bekövetkezett haláláig ellátta.
Fontos szerepet játszott a magyar területi statisztika megalapozásában. Elhivatott művelője volt a statisztika elméleti és gyakorlati kérdéseinek, Fejlesztését nemcsak önmaga számára tartotta fontosnak, de munkatársait is ebben a szellemben irányította. Jelentős elemzőmunkát végzett. Jó kapcsolatokat ápolt a területi tájékoztatás kulcsszereplőivel, a KSH központjában dolgozó szakemberekkel, Barabás Miklóssal, Kovács Tiborral és Tegzes Ottóval is.
Aktívan részt vett a megyei közéletben. Tagja volt a megyei és a városi tanácsnak, a megyei tanács tervgazdasági bizottságának, a megyei pártbizottság mellett működött gazdaságpolitikai bizottságnak és a Szakszervezetek Megyei Bizottságának. Munkája elismeréséül 1963-ban Munka Érdeméremmel, 1968-ban és 1979-ben a Munka Érdemrend ezüst fokozatával, 1981-ben az MKT Széchenyi István-emlékérmével tüntették ki. A KSH Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága halála után megalapította a Kóczián Zoltán-díjat, amelyet 1990-től kezdődően a regionális átalakításig évente, a kollektíva titkos szavazása alapján az abban az évben legjobb munkát végző megyei statisztikusnak ítéltek oda. Emlékét és a díjazottak nevét ma két díszes faragású tábla őrzi a KSH Kecskeméti Osztály tanácstermének falán.

 

Kecskeméten hunyt el 1982. június 10-én.

Forrás:

Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Budapest, 2014.

A szócikk elkészítésében Farády Simon Hunor működött közre Iskolai Közösségi Szolgálat keretében.