Kopjafa (Túrkeve)(2016)

Túrkevén a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár kezdeményezésére az önkormányzat kopjafa felállításáról döntött 2016. február 25-i ülésén. 2016. március 15-én avatták fel ünnepélyes keretek között az emlékművet a Városháza előtti Petőfi téren.
 
A kopjafát a Kondoroson élő túrkevéről elszármazott Balogh Zsigmond fafaragó, Népi Iparművész késztette. A  opjafánk középkorú, 30 év körüli, hadbavonult férfit jelenít meg. A vitézségre utal a hegyes végződés, a csillag, alatta az elnyújtott nyaktag a nyakasságra, a kemény kiállásra utal. A kereszt motívum férfit jelképez, alatta a korongok életkorra utalnak. A
tulipán motívum pedig az itthon hagyott feleséget, kedvest jelöli.
 
Forrás:

Kovács István: 1848-’49 túrkevei hőseire emlékeztünk. Túrkeve (2016.04.): 4.

Szilvási Zsuzsa: Újabb kopjafát avattak fel. Új Néplap (2016.3.19.)