Kudelka József

oszlányi Kudelka József földbirtokos * 1875. Fegyvernek. Régi nemesi család sarja.  Keresk. akadémiát végzett Nagyváradon, előbb magántisztviselő volt, csak katonai szolgálata után kezdett gazdálkodni 80 hold saját birtokán, emellett 370 hold bérelt földbirtoka van. - A 29. népf. ezred kötelékében harcolt a szerb fronton és Macedóniában, mint népf. százados szerelt le. SL, K. cs. k. tulajd. A Kaszinó tagja, a Hangya igazgatósági elnöke, a PLE elnöke. Egyházi képv. test. választmányi tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.