Helyismereti wiki oldalak

Szabó Dezső (1889-1958)

Szabó Dezső 1889-ben született Öcsödön. Iskolái elvégzése után gazdálkodni kezdett. 1906 és 1909 között Békéscsabán, a 101-es gyalogezredben teljesített katonai szolgálatot. Az I. világháború kitörésekor hadbavonult. Ezredével a szerb, majd később az orosz frontra került. Komarnónál sebesülést szerzett. Felépülése után a békéscsabai kórházban teljesített segédszolgálatot. Katonai szolgálatért kitüntették.

Melián János (1901-1945)

Melián János 1901-ben született Szarvason. Cukrásznak tanult. 1928-ban vette feleségül az öcsödi illetőségű Lakatos Irént. Attól az évtől az öcsödi piactéren vendéglőházat üzemeltetett. 1945-ben bekövetkezett halála után, az államosítás bekövetkeztéig özvegye üzemlette a vendéglőt.

A vendéglátóhely Sport Kocsma néven több évtizeden keresztül működött. Az épületet a 2010-es évek elején elbontották.

Forrás:

Lány halakkal (Szolnok)(1967)

Borberek Kovács Zoltán Lány halakkal című alkotásának másolatát 1967. június 27-én avatták fel a Tiszaligeti strand területén egy új díszkúttal. A kút vize 4-5 méter magasra szökött fel.

Térplasztika (Jászboldogháza)

A Hűtőgépgyár jászboldogházi radiátor üzemének bejáratánál állt egy térplasztika.

Szent Orbán-szobor (Szolnok)

Szandaszőlős lakosai növény-és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Szent Orbán szobrát 1902-ben Kiss Anna állítatta. Szakrális építmény eredetileg az egykori szőlő dűlőkön állott emlékeként egy májusi fagyra, amely a szőlőtermést elvitte. A szent attribútuma a szőlővel teli tál. Egy modern kori telekkiosztást követően került a szobor az egyik telek területére a Kiss János utcában. A II. világháborúban a katona repülőtért ért bombázások a szobrot sem kímélték. A talapzat és a fej is sérült.

Feszület (Szolnok)(1889)

A szandaszőlősi Szent Orbán templom mellett álló keresztet 1889-ben állítatta a helybeli szőlő közbirtokosság.

Szolnok

Feszület (Szolnok)(1929)

A szolnoki Partos kápolna dombján1856-ban állítottak először feszületet. A régi fakeresztet 1929-ben kőre cserélték.

Szolnok

Kunszobor (Kunmadaras)

2018. október 26-án Kun emléknapot tartottak Kunmadarason. A rendezvény keretében került sor Kunmadaras és Tiszaszentimre felé vezető úton, a település határában a Kunszobor című alkotás felavatására. A kunmadarasi önkormányzat és a Honismereti Egyesület összefogásával megvalósult mű Györfi Sándor szobrászművész munkája.

Forrás:

Kunszobrot avattak Kunmadarason = Karcagi Hírmondó (2018.11.09.): 2.

Feszület (Szolnok)(1932)

Szolnokon a Rózsa utcában egy magánház kertjében található a kőből faragott feszület, amelyet 1932-ben állítottak.

Szolnok

Bárkányi János-emléktábla (Szolnok)

Zrinyi Ilona 1682-ben Bárkányi János ferences atyát nevezte ki udvari káplánjának Munkácson. Megbízta a pátert fiának, az akkor hatesztendős kis fejedelemnek tanításával. Bárkányi János ezután lett 1696-ban a szolnoki vártemplom plébánosa. Kapcsolatuk az itteni években is megmaradt, a fejedelem figyelemmel kísérte kedves tanítója sorsát. Betegségében gondoskodott róla, majd élete végéig adományokkal segítette.
Bárkányi János 1710-ben hunyt el, hivatása gyakorlása közben.