Helyismereti wiki oldalak

1956-os emlékhely (Rákóczifalva)

2017. május 28-án adták át Rákóczifalván az 1956-os Büszkeségpont és emlékhelyet. Az emléktáblát a Kuruc Hagyományőrző Egyesület állította.

Kohner Adolf-szobor (Szászberek)

2017 júniusában leplezték le báró szászbereki Kohner Adolf (1866-1937) mellszobrát Szászberken. Az alkotás Szabó Imrefia Béla szobrászművész munkája.

Forrás:

F[odor].O[rsolya] : Szobrot avattak a település egykori főurának = Új Néplap (2017.06.06.): 3.

Török István (1904-1996)

Török István 1904-ben Tiszaeszláron született. Édesapja Török Vince református lelkész volt Karcagon. István az elemi iskolát itt végezte el, majd a helyi református gimnáziumban érettségizett 1923-ban. Debrecenben folytatta tanulmányait. 1925 pedig a berlini Collégium Hungaricumba került. Több féléven át Münsterben, Marburgban is tanult.

Batta László (1910-2003)

Batta László 1910. június 29-én született Budapesten, majd a családával Szamosszegre költözött. Pályafutását református lelkészként kezdte, majd gimnáziumi vallástanárként Nyíregyházán és Szatmárnémetin dolgozott. Később a karcagi református gimnázium tanára lett. 

Szabadidejében a Liget utcai házában galambászattal foglalkozott. Az 1956-os események miatt kénytelen volt tanári állását feladni. 1957-ben Budapestre költözött.

Cukor György (1917-1972)

Zucker György 1917. július 16-én született Karcagon. 1935-ben érettségizett a karcagi gimnáziumban. Származása miatt a brünni egyetemen tanult, és 1939-ben Nantes-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet.
A 2. világháború végéig Franciaországban élt.

Bedőné Bakki Katalin (1944-2016)

Bakki Katalin Jászberényben született 1944-ben. Édesapja id. Bakki József  karnagy,  aki a helyi állami zeneiskolát alapította. Apja  és bátyja a Palotásy János Kórus vezetője volt.

Donáth Ferenc (1913-1986)

Donáth Ferenc 1913. szeptember 5-én született Jászárokszálláson. Elemi és középiskoláit Jászberényben végezte. 1930–1934 között a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen jogi tanulmányokat folytatott szerzett.
 
A Kommunista Párt tagja volt. 1936-ban részt vett a Debreceni Diétán és a Márciusi Front megalakításában is szerepet vállalt. Majd a Nemzeti Parasztpárt alapításánál is ott bábáskodott. A Szabad Szó című lap külpolitikai rovatvezetője volt 1939 és 1944 között.

Kádár Pál (1931-2017)

A karcagi Zádor úti Általános Iskolába rajztanára volt. Tanítványa volt többek között Körmendi Lajos író és Györfi Sándor szobrászművész.
 
Forrás:
Rideg István: In memoriam Kádár Pál = Karcagi Hírmondó (2017.04.28.): 3.

Fehér Lajos (1926-2017)

Dr. Fehér Lajos szolgált a 2. világháborúban. Hadifogságból való hazatérése után csatlakozott a Kommunista Párthoz. Jogi egyetemi végzettséget szerzett. Nyugdíjazásáig a Szolnok Megyei Munkásőrparancsnokság jogtanácsosa volt. A rendszerváltás után a Munkáspárt egyik alapító tagja lett.

2017. május 1-jén hunyt el. 91 évet élt.

Forrás:

[Nekrológ] = Jászkun Munkás (2017.05.): 4.

Kummer Mihály (1933-2017)

Kummer Mihály okleves  mérnök, a Geodéziai és Térképészeti Zrt. Szolnoki Irodájának (korábban a BGTV 9. Felmérési osztályának) vezetője volt. Tagja volt a Magyar Mérnöki Kamarának és a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaságnak.
84 éves korában hunyt el 2017-ben.

Forrás:

Búcsúzunk, emlékezünk = Új Néplap (2017.05.22.): 5.