Helyismereti wiki oldalak

Illényi Elemér-emléktábla (Kisújszállás)

Illényi Elemér (1910-1989) emlékezve emeltek emléktáblát egykori tanítványai Kisújszálláson 2015. október 25-én, az elismert  pedagógus Déli temetőben található síremlékén.

Illényi Elemér (1910-1989)

1910. november 5-én született Sátoraljaújhelyen született. Az egri líceumban, majd a szegedi főiskolán tanuét. Magyar-történelem szakos tanári végzettséget szerzett.

1934 őszétől tanított. Egerben, Jásztelken, Pusztszikszón, Pélyen, Ostoroson, Tiszaderzsen, Tiszafüreden és Karcagon is oktatott, majd 1964-től haláláig Kisújszálláson tanított. Nyugdíjasként az Arany János Iskola könyvtárosa lett. Könyvankétokat szervezett.

Sánta Gábor (1957-2015)

Sánta Gábor Árpád 1957. január 5-én született Tiszaörsön. A karcagi Gábor Áron Gimáziumban érettségizett. Az egri Tanárképző Főiskolán 1980-ban szerzett földrajz-biológia szakos tanári diplomát.

Szűcs Aladárné Kulcsár Tóth Emma (1928-2015)

Dr. Szűcs Aladárné Kulcsár Tóth Emma tanítónő évtizedeken át volt a kisújszállási Arany János Általános Iskola pedagógusa.

2015. november 9-én, 88 éves korában hunyt el.

Forrás:

Nagy Imre (1925-2015)

Nagy Imre 1925-ben született Kisújszálláson. Strasszer Sándor, helyi kereskedő tanulója volt, majd lakatosnak tanult. Végül Kassán a Postanövendékek Szakiskoláját végezte el.

1942-ben Debrecenben lett postatisztviselő. 1945-ben Kisújszállásra kérte magát, ahol a háború után szolgáltatások visszaállításában és megszervezésében is szerepet vállalt. 1950-ben a kunszentmártoni kerület postahivatalának vezetésével bízták meg, majd 1951-ben visszatért Kisújszállásra. Több évtizeden át irányította a városi postahivatalt.

Nagy Istvánné Szilágyi Ilona (1940-2015)

1940-ben született Kisújszálláson Szilágyi Ilona. Cukrásznak tanult. Mestervizsgát tett, valamint kereskedelmi és boltvezetői tanulmányokat is folytatott. Négy évtizeden át dolgozott cukrászként, majd családi vállalkozásban süteményboltot üzemeltetett.

2009-ben Kisújszállás Pro Communitate Urbis díj adományozásával ismerte el közösségért kifejtetett munkáját.

2015. április 10-én hunyt el.

Forrás:

Molnár István (1953-2015)

Molnár István 1953-ban született. A budapesti Semmelweis Egyetemen szerzett orvosi diplomát. 1979-ben a Karcagi Kórházba került. 1988-ban lett a kisújszállási II. számú gyermekorvosi körzet háziorvosa.

2015. január 22.én hunyt el. 

Forrás:

Kecze István: Dr. Molnár István emlékére. IN: Kisújszállási nagykun kalendárium. Kisújszállás, 2016.: 225.

Tiszavirág-emléktábla (Szolnok)

2017 szeptemberében Szolnok Napja alkalmából avattak emléktáblát a gyaloghíd tiszaligeti hídfőjénél. Az emléktábla a híd felépítésében és megvalósításában közreműködő szakemberek előtt tiszteleg. Az emlékjel állításának kezdeményezője az Éremgyűjtő és Numizmatikai Társaság volt. A relief Szabó Imrefia Béla alkotása.

Szent Vendel-szobor (Tiszapüspöki)

A Tiszapüspöki és Törökszentmiklós határában álló Szent Vendel szobrot a felirat tanúsága szerint Telek Lászlóné állítatta 1802-ben.

Forrás:

Péter Katalin, Péter József: Kiegészítés a tiszapüspöki-törökszentmiklósi Szent Vendel-szobor történetéhez. IN: Törökszentmiklósi kalendárium. Törökszentmiklós, 2017.: 126.

Vaskereszt (Fegyvernek)

Fegyverneken 1846-ban állítottak egy vasból készült feszületet, amely a mai Damjanich János út 123. sz. alatt található. A gróf Szapáry József által betelepített svábok Annaházának nevezett településrészen alakították ki otthonaikat. A németajkú telepeseknek nagyon fontos volt a vallásuk gyakorlása.

A kereszt talapzatán olvasható felirat tanúsága szerint a gróf felesége emeltette azt: "Annaház községnek emlékül, gróf Szapáry Józsefné, báró Orczy Anna. 1846. évi nyár hó 26.án"