Helyismereti wiki oldalak

Vasútállomás (Kenderes)

A kenderesi mellékvonali vasútállomás 1887-ben épült. A felvételi épület egy III osztályú váróteremmel és a toldaléképületben I-II. osztályú várótermekkel rendelkezett. Az épület emeletén volt az állomásfőnök lakása. A felvételi épület mellett áruraktár, őrház, sütőkemence, kút, gabonaszín, szénrakodó és marharakodó is állt.

Horthy Miklós (1868-1957)

Horthy Miklós

(Képeslap - Verseghy Ferenc Könyvtár Képeslaptára)

Forrás:

Szolnoki Munkás-emléktábla (Szolnok)

Tanácsköztársaság 50. évfordulója alkalmából számos ünnepség zajlott a megyeszékhelyen. 1969. március 15-én Kossuth tér 3. sz. alatti épület homlokzatán avattak emléktáblát. A „Szolnoki Munkás” című újság megjelenésének jubileuma tiszteletére elhelyezett emlékjelet Zagyi János, a Szolnok Megyei Pártbizottság titkára leplezte le.

Kajak-kenu versenypálya-emléktábla (Szolnok)

A szolnoki Holt-Tisza Vízisport Telepen avattak emléktáblát a városi kajak-kenu versenypálya megépítésének 40. évfordulója alkalmából. Az építők előtt tisztelgő emléktáblát 2018. augusztus 31-én leplezték le.

Forrás:

Fodor Orsolya: Táblát avattak = Új Néplap (2018.09.01.)

Római katolikus templom (Tiszasas)

2018-ig nem volt Tiszasason katolikus templom. Korábban a hívők az egykori iskolaépületben tartottak miséket. 2017-ben Antal András plébános érkezett a településre, akinek közbenjárására épült templom.

Humanitárius település emléktábla (Fegyvernek)

A Magyar Vöröskereszt Humanitárius település címet adományozott Fegyverneknek 2017-ben. A címet a Magyar Vöröskereszt eszmeiségét tiszteletben tartó, céljai megvalósításában aktívan részt vevő közösségnek ítélik oda.

Az adományozott címet megörökítő emléktáblát az önkormányzat épületének külső homlokzatán helyezték el.

Forrás:

Agócs Gyuláné Vincze Zsuzsanna (1942-2017)

Agócs Gyuláné négy évtizeden át tanított a zagyvarékasi Damjanich Általános Iskolában.

Tagja volt a Móricz Zsigmond Irodalmi Társaság Zagyvarékasi Tagozatának, valamint a Rékasi Kisdiákokért Alapítvány kuratórimának is egyik alapító tagjaként tevékenykedett. Szerkesztője volt az 1996-ban megjelent A hatszázötven éves Zagyvarékas község és népoktatásának kétszázhetvenkét éves története c. helytörténeti munkának.

 

2011-ben Zagyvarékasért Emlékéremmel tüntette ki a település.

Forrás:

Buday Péter (1921-2004)

A hazai kórusmozgalom egyik legkiemelkedőbb alakja 1921-ben született Derecskén. A családi hagyományoknak megfelelően pedagógusnak készült. A Szegedi Tanítóképzőben tanult, ott kezdett zenével foglalkozni. Szolnoki karnagyi tevékenysége a Belvárosi Templom Kórusában kezdődött, melynek másodkarnagya lett. Nevéhez számos rangos zenei rendezvény és kórus létrehozása kötődik.
Ő hívta életre a Bartók Béla Kamarakórust. Évtizedekig volt a MÁV Járműjavító Férfikarának és a Kodály Kórus karnagya.

Pánczél Ferenc (1952-2019)

Pánczél Ferenc 1952-ben született.
2005 szeptemberében megnyerte az időközi helyhatósági választásokat. Az árvízi védekezésben nyújtott munkája elismeréseként 2006-ban Köztársasági Bronz Érdemkereszttel tüntették ki.
 
Polgármesteri tisztéségét haláláig töltötte be.
2019. január 15-én hunyt el.
 

Forrás:

Mozsonyi Albert (1932-2019)

Mozsonyi Albert Debrecenben született. Mérnök édesapját az ötvenes években, mint a rendszer ellenségét a családjával még a lakásából is kilakoltatták. Védte igazát, azonban lázításért három év börtönbüntetésre ítélték. Édesanyja fiával Budapestre költözött. 13 évestől 19 éves koráig tanult balettet Kemény Melinda táncstúdiójában. Egy esztendőt pedig az Operettszínházban volt gyakorlaton. 
 
A sorkatonaság idején mint osztályidegen sarja, a pécsi szénbányákba került.