Helyismereti wiki oldalak

IPA-emlékhely (Jászszentandrás)

1998. augusztus 14-én avatták fel a nemzetközi rendőrszervezet, az International Police Association (IPA) emlékhelyét Jászszentandrás külterületén.

Az IPA alapítója, Arthur Troop (1914-2000) életnagyságú szobra Györfi Sándor és Király Róbert alkotása. A bronzalak az IPA emblémáját tartja a kezében. Az emlékhely alapja egy nyolcvan tonnás diabáz kőtömb, amely egy mesterséges homokdombon áll.

Forrás:

Széchenyi István-dombormű (Jászapáti)

A jászapáti gimnázium fennállásának 75. évfordulója alkalmából készült el az intézet első névadójának Széchenyi Istvánnak bronz domborműve, amely Máté György szobrászművész alkotása. Mellette Bankos István kőfaragó által márványtáblába vésve a reformkori politikus gondoltai olvashatók: "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igazi hatalma"

Litkei Antal (1913-1997)

Litkei Antal Jászberényben született 1913. június 11-én. 1937. június 20-án szentelték pappá.

Jászkerület Címere (Jászfényszaru)

A jászok önmegváltásának 250. évfordulóján, 1995. május 5-én a jászfényszarui IV. Béla Katolikus Iskola (Nagyiskola) épületében avattaák fel Szeleczki Lajos réz domborművét. A Jászfényszaruért Alapítvány adományozta az alkotást az iskolának, amely a szabd jászok kerületi címerét ábrázolja.

Forrás:

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének története. Jászfényszaru, 2018.

Baradlai-Remillong Albert (1900-1939)

Baradlai-Remillong Albert 1900-ban született. A valamikor jómódú, de a nagyapa halála után nincstelenné vált budai polgárcsalád korán elárvult utolsó tagja, a húszas évek végén vetődött Szolnokra.
 
A megyeházi tisztviselő a Verseghy Ferenc Irodalmi Kör tagja volt, aki maga is szerzett verseket. Első verse 1920-ban jelent meg az Új Nemzedékben. Szolnokra kerüléséig a Nemzeti Újság munkatársa volt. Budapesti, szegedi, debreceni és szolnoki lapok közölték verseit.

Scheftsik István (1829-1900)

Scheftsik István Námesztón született 1829-ben. Szlovák kereskedőcsaládból származott. 1851-ben gyógyszerész oklevelet szerzett.
Előbb Mezőtúron,majd 1852-től Szolnokon gyógyszerészként működött. 1865-ben gyógyszertárát eladta, s a vételárból gőzmalmot és kádfürdőt épített. Rendkívüli üzleti érzékkel rendelkezett. Szolnok és Mezőtúr határában jelentős földbirtokokat szerzett. Ingatlanai és sikeresipari befektetései csakhamar Szolnok legvagyonosabb vállalkozójává tették.

Táncsics Mihály-szobor (Túrkeve)

1996 márciusában leplezték le Iván Sándor (1933-1992) Táncsics-portréját. A Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme előtt felállított szobor posztamense pedig Sudár Anett keramikus alkotása. A túrkevei amatőr szobrász Táncsics Mihály-szobrának felállítására lakossági gyűjtés indult és a polgármesteri hivatal támogatásával valósult meg.

Forrás:

Jenei Gyula: 1848-as emlékhely. Jászkun Krónika (1996.03.13.): 1.

Wienermann Jenő Lajos-emléktábla (Jászberény)

Jászberényben a Bajnok út 1. szám alatt álló ház falán állt Wienermann Jenő Lajos (1888-1918) emléktáblája, amelyet 1968. október 13-án állított a 1379. számú V. Komarov Úttörőcsapat.

Forrás:

Hargitai: Ahol megállni látszik az odő. Jászkun Krónika (1997.06.26.): 12.

Wienermann Jenő Lajos (1888-1918)

Wienermann. Jenő Lajos (1888—1918) menhelyi gyerekként került Jászberénybe nevelőszülőkhöz. Nevelőapja Braun Ignác bádogosmester volt, tőle tanulta a szakmát. Bádogosként dolgozott, egy időre Budapestre került, majd vissza Jászberénybe. Rögtön az első világháború kitörése után behívták katonának. A fronton néhány hónap múlva orosz fogságba esett. 
Wienermann 1917 végén belépett Minszkben a Vörös Gárdába, majd Moszkvába ment. 1918 májusában kinevezték az első internacionalista zászlóalj parancsnokává.

Poroszlay Sándor (1881-1915)

Poroszlay Sándor 1881-ben született Tiszaföldváron. Elvégezte az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Főiskolát. Két évig tanult Franciaországban ösztöndíjasként.
Főművének a tiszaföldvári Kossuth Lajos szobrot tartják.