Miklós Károly Attila (1949-2017)

1949. május 31-én született Cibakházán. Édesapja, dr. Miklós Károly orvos volt. A szolnoki Tiszaparti Gimnáziumban érettségizett. Az orvosi egyetem elvégzése előtt besorozták katonának, majd fényképészetet és autószerelést tanult. Az Egészségügyi Főiskola elvégzése után a szegedi SZOTE hallgatójaként a fogorvoslát választotta hivatásának.

Szolnokon a gyermekfogászaton kezdett dolgozni, majd önálló rendelőt nyitott. Később Németországban telepedett le.

2017. február 26-án hunyt el Frankfurtban. Tiszakécskén a református temetőben a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.

Forrás:

Miklós Gábor: Dr. Miklós Károly Attila elment közülünk= Cibaki Hírek (2017.03.): 9-10.