Millenniumi kopjafa (Szolnok)(2000)

A Széchenyi István Gimnázium melletti parkos részen kapott helyett Páldi István fafaragó munkája, amely Szent István király koronázásának emlékére készült 2000-ben. A kopjafát a NEFAG Zrt. és Szolnok megyei jogú város önkormányzata állíttatta.

Szolnok

 A Széchenyi körút felőli oldalon a város címere és a Millenniumi emlékév emblémája látható. Balra fordulva a kopjafa következő  oldalán 2000. évi árvíznek is emléket állít. Abban az esztendőben a Tisza Szolnoknál soha nem látott magasságig, 1041 centiméterig nyújtózott. Balra a következő oldalon Szolnok testvérvárosainak neve olvasható a kapcsolatfelvétel ideje szerint. Majd a következő oldalon Zounuk ispán portréja és a Pest-Szolnok vasútvolnal átadásának ideje látható.

Szolnok

Szolnok

Szolnok

Szolnok

(Károly Nóra felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)