Molnár István (1924-2011)

Molnár István 1924. december 20-án született Jászteleken. Elemi iskoláit a jászteleki Fügedhalmi tanyai iskolában végezte. Jászberényben járt polgári iskolába. Az Állami Tanítóképző Intézetben végzett 1945-ben.

Jászapátiban kezdett tanítani. 1950-ben megnősült és Jászszentandrásra költözött. A jászszentandrási iskolának 1957-től 1986-ig igazgatója is volt.

Folyamatosan képezte magát. Népiskolai tanítói, majd általános iskolai tanári diplomát szerzett magyar, történelem és orosz tantárgyból. Alapfokú népzenei tanfolyamot is végzett, valamint KRESZ szakoktatói képesítést is szerzett.

Aktívan részt vett a Jászság közéletében és a honismereti mozgalomban. Számos elismerésben részesült: Emlékező falu-díj; Csete Balázs emlékplakett 1991; Sebestyén Gyula emlékérem 1994; Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért díj 1995; Jászságért díj 1998.

2011 nyarán hunyt el. A jászszentandrási temetőben helyezték örök nyugalomba.

Forrás:

Illés Anita: A tanításnak, helytörténeti gyűjtőmunkának szentelte életét = Új Néplap (2011. július 7.): 5.

Jászságért Díjasok 1992/2009. Budapest, 2010.