Pató László (1916-2015)

Pató László 1916. január 7-én született Törökszentmikóson. Szülei Pató Gábor és Bácsi Klára gazdálkodók voltak. Tanulmányait a Református Elemei Iskolában kezdte, majd cipőfelsőrész készítőnek tanult. A fiatalember tehetségét felismerve Myáni István közbenjárt, hogy Pató László az ausztriai Bibliaiskolába is eljuthatott. Missziói munkatárs és diakónus végzettséggel tért haza, ahol több gyülekezetben és árvaházban teljesített szolgálatot.

A Hegyi Vadászokhoz került a 2. világháborúban. Hadifogságba esett. A háború után megnősült. Felesége Gulyás Lídia. Házasságukból hat gyermek született. Élete utolsó szakaszáig látta el a főgondnoki és presbiteri szolgálatot.

2015. június 19-én hunyt el.

Forrás:

Szabó József: Pató László = Törökszentmiklósi Hírlap (2015. július): 6.