Pólya Tibor (1886-1937)

Pólya Tibor 1886. április 25-én született Szolnokon. Szülővárosában végezte el a középiskolát. A budapesti képzőművészeti főiskolán és Münchenben folytatta tanulmányait. Párizsban Stanley, Szolnokon Fényes Adolf tanítványa volt. Nagy tehetsége korán kibontakozott, európai és amerikai kiállításai nagy sikerrel jártak. Alapító tagja volt a Szinnyei Társaságnak. 1917 és 1924 között az Ernst Múzeum kollektív tárlatain jelen voltak alkotásai. 1927-ben tagja volt a New Yorkba tartó magyar küldötségnek Horvay János Kossuth szobrának leleplezése alkalmából. Az útról illuszrált albumot is kiadott. Budapesten 1929-ben a Fészek Klubban rendeztek gyűjteményes kiállítást munkáiból. A társasági és a politikai élet több kiválóságát örökítette meg portréin itthon és a tengeren túlon is. 

Mint rajzoló is a legjelesebbek közé tartozott. A festészet mellett plakáttervezéssel, illusztrációkkal, újságrajzolással, üdvözlőlapok és karikatúrák készítésével is foglalkozott. Reklámjaihoz és újságrajzainak szövege is saját ötlete nyomán készült.

1933-ban Gertler Viktor Az ellopott szerda című filmjéhez Pólya tervezte a díszletet. A Herendi Porcelángyár megrendelésére - a Walesi herceg részére készülő százszemélyes étkészletéhez - vadászjeleneteket festett, emellett a gyár számára a későbbiekben is készített kis szobrokat, órákat és további tányérterveket.

Szolnok

(Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

1937. november 29-én hunyt el. Szülővárosa méltó tiszteletadással kísérte utolsó utjára. Síremléke a szolnoki református temetőben található. Az elképzelések szerint Kisfaludy Strobl Zsigmond készítette volna portréját, de a relief helye évtizedeken át üres maradt. Pólya Tibor leánya, Catherine de Karolyi kérte fel Simon Ferenc (1922-2015) szobrászművészt a dombormű megmintázására, amelyet 1995. június 15-én lepleztek le.

Forrás:

Egri Mária: Pólya Tibor. In: Múzeumi levelek, 75. 2. köt. Szolnok, 1996.: 515-525.

Jenei [Gyula]: Domborműavatás és kiállítás. Jászkun Krónika (1995.06.13.): 1, 7.

Kaposvári Gyula: Pólya Tiboor síremlékére bronzportré került. In: Múzeumi levelek, 73-74. Szolnok, 1994 [1997]. : 227-231.

A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szolnoki fejek. Szolnok, 1928.