Riszner József (1824-1891)

Riszner József (1824-1891) és neje által vezetett nyilvános felsőbb "leánynevelő és tápintézet" 1863. októberében kezdte meg működését Jászberényben. A zene és ének oktatásban az intézet szép eredményt ért el. Több alkalommal rendeztek nyilvános hangversenyt. A zongoratanító Riszner írta át Palotásy János műveit zongorára és segítette azok megjelentetését is. Hallgató magyarjait és csárdásait Riszner József adta ki két vaskos kötetben. 1862-ben alakult egy jászsági baráti kör Palotási János zeneköltő és Riszner József, a nőnevelde tulajdonosa, vezetésével. Ezt a társaságot tekinti a mai Palotásy kórus alapító elődjének.
Emlékére Jászberény a sziget mellett létesített új sétányt róla nevezte el.