Római katolikus templom (Jásztelek)

A település templomáról már 1699-ből van feljegyzés. A templomot 1733 körül kibővítettek. A mai barokk  stílusú tornyát 1759-ben emelték fel, majd 1765-ben megmagasították. 1824-ben díszes sisaktorony készült, melyet Homályossy Ferenc tervezett. Az épület az 1868. évi földrengés alkalmával jelentős statikai károkat szenvedett. 1870-ben készültek el a boltozat,  karzat és a tető újjáépítési munkálatai. Az orgonakarzat ión oszlopfőin a csigavonal díszítés közepén gyermekarcú szárnyas angyal mellképe látható.

A Főoltárképet Peski Antal festette 1862-ben, amely Szent Márton püspököt, a templom névadóját ábrázolja alamizsnaosztás közben. A bejárat bal és jobb oldalán a Szent Kereszt és a Szeplőtlen fogantatás tiszteletére emelt mellékoltárok láthatók. A hajót a szentéllyel összekötő falon angyalok tartotta felirat olvasható: Dicsőség a magasságban Istennek. A falkép ismeretlen festő alkotása. A díszesen aranyozott barokk stílusú szószék  hangvetőjén a juhászok védőszentjének, Szent Vendelnek szobra áll. A templom orgonája késő barokk és klasszicista stílus jegyeket is magán hordoz.

Jásztelek

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Jásztelek

Nepomuki Szent János szobra a főhomlokzaton a főbejárat feletti fülkében

Jásztelek

A Föld alakjának, méreteinek és nehézségi erőterének, ezek időbeli változásának tanulmányozásához és geodinamikai célokra létrehozott nemzetközi hálózat része a magyarországi gravimetriai alaphálózat. A gravitációs pontokkal kapcsolatos karbantartási és korszerűsítési munkákat hazánkban az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet végzi. A templom lábazatán található fémtábla jelzi a földbe süllyesztett pont betontömbjének helyét.

(Károly Nóra felvételei - VFMKMI)

Forrás:

Farkas Kristóf Vince - Pető István: Zarándokúton a Jászságban. Jászfényszaru, 2009.