Schuster Konstantin (1817-1899)

1817. július 31-én született Szakolca településen Schuster Konstantin főpap. 1831-ben lépett a piarista rendbe, újoncéveit Privigyén töltötte. teológiai tanulmányai után a pesti egyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1840-ben szentelték pappá.

1840-től a váci, 1843-44-ben a pesti piarista gimnázium tanára volt. 1843 és 1857 között a gr. Pálffy Alajos velencei kormányzó fiai mellett nevelősködött. 1857-től Baján káplán lett, majd a kalocsai érsek szentszéki jegyzői tisztségét nyerte el. Később érseki titkár és könyvtárnok volt. 1865-től kanonok, az érseki uradalmak igazgatója. 1877-től a kassai, 1886-tól haláláig a váci egyházmegye püspöke.

Váci püspöksége idején Rákóczifalván és Tiszaföldváon új templomot épített, Szolnokon új elemi iskolát alapított.

Eperjes és Szolnok is díszpolgáráva választotta.

1899. július 23-án hunyt el Vácott.

Forrás:

Új Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest, 2004.