Sipos Orbán (1835-1926)

Sipos Orbán Jászberényben született 1835-ben. Gyermekként harcolt az 1848-49-i szabadságharcban. Egyetemi tanulmányai után visszatért szülővárosába. 1865-től Jászberény város balközép-párti országgyűlési képviselője, majd a Jászkun Kerület alkapitánya volt. Ebben a tisztségében szorgalmazta 1873-ban, hogy a jász történelmi emlékek számára múzeumot hozzanak létre. Ez lett a Jász Múzeum. A közigazgatási rendszer átreformálása után, 1876-ban létrehozott Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első alispánja lett. Jelentős szerepet játszott az újonnan szerveződött vármegye székházának felépítésében. 1911-től a szolnoki kerület országgyűlési képviselője volt. Bihar vármegye tanfelügyelői tisztségét is betöltötte több évtizeden keresztül.

Jászberény

(Károly Nóra felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

92 évesen hunyt el Homokszentlőrincen. Szülővárosában helyezték örök nyugalomra. Síremléke a jászberényi Fehértói temetőben található.

Forrás:

Gaál Áron: Esőink ködéből szivárvány : Sípos Orbán sírja fölé. In: "Angyalok vértben" Budapest, 2001. 76. p.

Kiss Erika: A civil társadalom ereje : Sipos Orbán javaslatára 1874-ben a jászberényi városi tanács múzeumot alapított, hogy a jászok becses történelmi ereklyéit és a legendás jász-kürtöt méltó módon őrízzék = Jászkun Krónika 5. évf. (1997.02.28.) 50. sz. 5. p.

Papp Izabella: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első alispánja Sipos Orbán, 1835-1926. In: Zounuk. Szolnok, 1996. 147-180. pp.

Papp Izabella: Sipos Orbán a jász király. In: A Jász Múzeum évkönyve, 1975-2000. Jászberény, 2001. 331-352. pp.

Rakó József: Jászberény öröksége: 1849. április harmadika = Berényi Kármentő 1. évf. (1994.) 2. sz. 3. p.

Sipos Orbán: A Biharvármegyei Népnevelési egyesület története : 25 éves fennállásának alkalmára [S.l.], 1909.

Sipos Orbán: Jász-Nagykun-Szolnokmegye közönségéhez jelentése ... megyei alispánnak az új székház építése lefolyásáról. Szolnok, 1878.

Sipos Orbán alkapitány levele a Jászkun Kerület tisztikarának az utolsó kerületi közgyűlésből, 1876. szeptember 1.. In: Millenniumi emlékkönyv. Szolnok, 2000. 158-159. pp.

Sipos Orbán javaslatot tesz a jászberényi múzeum megalapítására, 1873. március 29. = Millenniumi emlékkönyv. Szolnok, 2000. 150-153. pp.

Sugárné Koncsek Aranka: Jász történelmi arcképcsarnok. Jászberény, 2003.