Streitman András Károly (1858-1923)

Ifjú Streitman András Károly 1858-ban született Jászberényben. Édesapja Streitman András kötélgyártó mester, édesanyja Hói Klára. A jászberényi főgimnáziumban érettségizett 1877-ben, majd Budapesten folytatta tanulmányait.

Tanárjelöltként 1880-ben tért vissza egykori almamaterébe helyettes tanárként. Mennyiségtant, természettant, földrajzot tanított. Rendes tanári kinevezését 1884. július 3-án kapta meg. 1908-tól a Magyar Királyi vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba került, az V. ügyosztályon dolgozott. Szerepe volt a fővárosi kir. kath. Gróf Széchenyi István reálgimnázium főgimnáziummá válásában. 1918-ban a budapesti X. kerületi tisztviselőtelepi állami főgimnázium igazgatójává nevezték ki.

A város közéletében is tevékeny szerepet vállalt. Jászberény képviselőtestületében, valamint a városi villanyvilágítást ellenőrző biztottságában is tevékenykedett. Emellett a Jászkerületi Népbank és Takarékpénztár felügyelő-bizottságának elnöki posztját is ellátta. A korcsolyázó egyesület elnöke, a vadásztársulat igazgatója és a jászberényi tornaegylet tiszteletbeli tagja volt. A szolnoki törvényszék esküdtszéki bírája, Jász-Nagykun-Szolnok megye törvényhatósági  bizottsági tagjának szerepét is ellátta.

Tagja volt a királyi magyar természettudományi társulatnak és a Magyar Pedagógiai Társaságnak.

Felesége Antal Irma volt. Három gyermekük született: Mária, Endre, Jenő.

1923 januárjában hunyt el Budapesten. 64 évet élt.

Forrás:

Csörgő Terézia: Emlékezés régi jászberényi tanárokra, III. = Redemptio (2017.08.): 8-14.