Szabó Ferenc (1808-?)

1808-ban született Jászberényben. 1848 tavaszán beállt a Szegeden szerveződő 3. honvédzászlóaljhoz. 1849 márciusától hadnagy a Csanád megyei, majd főhadnagy a megyei önkéntes zászlóaljnál. 1849. október 6-án Nagyszebenben a császári hadseregbe sorozták be. 1854-ben szerelt le.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.