Szapáry Gyula

gr. földbirtokos (Taskony-puszta) * 1901. Nyírábrány. A gazdasági akadémiát 1924-ben Magyaróvárott végezte. Egy évig otthon gyakornokoskodott, 1925-ben átvette anyjának büki gazdaságát, 1928-ban atyja halála után a taskonyi uradalmat, amely 3636 kat. hold. terjedelmű. A Középtiszai árment. társ. elnöke, a Jász- N.-Sz. vm. gazd. egy. alelnöke, örökös thb. tag.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.