Szőlőkereszt (Jászjákójalma)

Jászjákóhalmán, az egykori szőlők területén állt egy kereszt, amelyet az 1970-es években összetört egy kombájn.A rendszerváltozás idején a helyi honismereti szakkör elhatározta, hogy megpróbálja helyreállítani. Az összetört kereszt felirata nem került elő, csak a feszület néhány darabja. Lékó István és Lékó József vezetésével betonnal pótolták a hiányzó részeket.

Az akkori plébános pedig készítetett mellé egy másik keresztet, azzal a szándékkal, hogy le kell bontani a régit. A szakkörösök azonban presztízskérdésnek tartották, hogy megmaradjon a régi, az egyik egyháztestületi tag – Tóth Gáspár – pedig közölte, hogy az régi tájékozódási pontként szerepel a térképen, annak ott kell maradnia. Ezek után a plébános nem mert hozzányúlni, és ma is egymás mellett áll a két kereszt, úgy, hogy a Mária-relief a régiről át lett téve az újra. Mögötte áll egy lakott kis tanyaszerű épület. A régi kereszten eredetileg fel akartuk tüntetni, hogy helyreállíttatta a Horváth Péter Honismereti Szakkör, de csak odáig jutottak el, hogy szereztek egy alkalmas fémlapot, amire nem került írás.

Az új keresztre a plébános által fogalmazott szöveg került: HELYRE ÁLLÍTVA A MÁSODIK PÁPALÁTOGATÁS ÉS A MILLE CENTENÁRIUM ÉVÉBEN. Ez nem teljesen felel meg a valóságnak, hiszen ez az 1996-ban, Mohácsi János temetőgondnok által készített feszület. A Jászberényből kijáró Hórvölgyi László plébános szentelte fel a kereszteket.

Forrás:

Ézsiás Adrienn [et al.]: A jákhalmi határ szakrális emlékei. In: Jászsági évkönyv, 2013. Jászberény, 2013.: 283-289.