Szovjet katonasírok (Szolnok)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949. számú alispáni iratanyagban található kimutatás tanúsága szerint 1946 nyara és 1948 között a közös szovjet katonai temetőben összesen 426 személy nyugszik a Kőrösi úti római katolikus temetőben. 1 törzstiszt, 47 tiszt, 13 altiszt, 191 közlegény és 174 ismeretlen.

A 12 márványtáblás közös sír előtt egy vasbeton szerkezetű obeliszk áll. A két nyelvű felirattal ellátott emlékmű posztamensén a katonák névsora olvasható.

 

 

 

Szolnok

Szolnok

(Kósa Károly felvételei - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Forrás:

Cseh Géza: "Piros fejfák" = Jászkunság (1985.03.): 16-20.