Tarnay Antal (1827-?)

Tarnay (1848-ig Taczman) Antal 1827-ben született Jászberényben. 1848. júniusában önkéntes az 5. győri honvédzászlóaljnál. Október 10-től hadnagy, majd 1849. január 15-től főhadnagy a Lehel huszárezredben. 1850. február 1-jén besorozták a 47. gyalogezredhez. 1851. május 15-én pénzért kiváltotta magát.

Forrás:
Besenyi Vendel: Akikre eddig nem emlékeztünk = Redemptio 13. évf. 5. sz. (2006. október) 4-6. pp.