Tisza-híd (Tiszafüred)

Az Örvény átkelőhely a Tiszán már az Árpád-korban is fontos volt, mert két fontos főútvonalat kötött össze: Debrecen -Erdély, valamint az Eger-Kassa közötti országutakat. A török hódoltáság alatt a rév vámbevétele csökkent. A török kiűzése után annak ellenére, hogy a postaút elkerülre a Poroszló-Örvény közti részt, a komp jelentősége nőtt.

1834-ben Pankotay család szerezete meg az átkelőhely haszonbérletét hídépítési kötelezettséggel. Pankotay Józsa György 34 ezer pengőforintból emeltette a hidat Balthasár János királyi mérnök tervei szerint. 1845-ben egy jeges árvíz, majd a meginduló gőzhajózás miatt építették újjá a híd szerkezetét. A szabadságharc idején, 1849 júliusában a hidat felgyújtották.

Önálló közúti híd 1965-ben épült újra. Ez volt hazánkban az első hegesztett, rácsos, a vasbeton pályalemezzel együttdolgozó hídszerkezet, amelynek illesztéseiben nagyszilárdságú feszített csavarokat alkalmaztak.

Forrás:

Tóth Ernő: Hazánk, Magyarország ismert és rejett hídjai. Budapest, 2015.