Török Imre (1867-1952)

Török Imre református esperes-lelkész 1867-ben született Debrecenben. Egy ideig a debreceni főgimnáziumban tanított, majd Tiszaroffon, mint rendes lelkész tevékenykedett közel tíz éven keresztül. Ezután Kunhegyesen és Kisújszálláson kapott hivatalt.
A Szeretet című egyházi képes újságnak több évtizeden keresztül szerkesztője volt, a különböző hírlapokban is jelentek meg írásai. Külföldi tanulmányútjairól írt beszámolókat. Tagja volt a Stefánia Szövetségnek, a Debreceni Öreg Diákok Egyesületének. A vármegyei törvényhatósági bizottság, valamint az egyetemes konventjének és zsinatának is tagja volt.

Forrás:
A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.
Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Budapest, 1977.