Történelmi emlékpark (Fegyvernek)

A 4. sz. főút mellett Fegyverneken egy parkos területen emlékparkot alakítottak ki. A település önkormányzata 2012-ben döntött a park lértehozásáról. A kialakítási helyszínrajzot Horváth Ferenc építész készített el. Az emlékparkban az országzászló és Fegyvernek  történelmi eseményeit megörökítő kapuk lettek elhelyezve.

Az 1945. január 6-án Szovjetunióba elhurcult embertársakért, a Kommunimus áldozataiért 2015. január 6-án a 70. évforduló alkalmából avatták fel az egyik kaput. Az emléktáblán a Bibliából vett idézet olvasható: "Ezek azok, akiken egykor nevettünk, akikből csúfot űztünk! Mi, ostobák, életüket örültségnek és végüket dicstelennek véltük. Ime, mintszámolják őket Isten fiai közé, s a szentek között van részük! Valóban, letértünk az igazság útjáról, az igazság világa nem fénylett nekünk, s az értelem napja nem elt fel számunkra!" (Bölcsesség Könyve 5.4)

2018-ban új tájékoztató táblák kerültek a betonkapukra. Négy nyelven is olvasható feliratok a település múltjába nyújtanak betekintést.

Forrás:

Joó Zsuzsa: Emlékpark épül a település szélén. Új Néplap (2015.02.17.): 3.

M[olnár] R[évész] E[rika]: Fejlesztik a parkot. Új Néplap (2018.04.28.): 4.

Szentmise. Fegyverneki Hírmondó (2014.12.19.): 5.