Tóth Tibor (1929-1991)

1929. január 5-én született Szolnokon Tóth Tibor. Szülei Tóth Sándor MÁV mozdonyfűtő és Tompa Mária. Elemi iskolába Szolnokon járt. A mezőtúri Református Gimnáziumban érettségizett.

1947 és 1952 között az ELTE Természettudományi Karának hallgatója. A harmadik évfolyamot a bukaresti C. I. Parhon Tudományegyetemen végezte. 1952-ben kapott muzeológusi oklevelet ősrégészet-ősembertan tárgyakból. Kezdetben a Múzeumok és Műemlékek Országos Központjának előadójaként dolgozott (1951-1952), majd a moszkvai Lomonoszov Egyetem Embertani Tanszékének aspiránsa volt 1954-1958 között. 1958-ban kandidátusi fokozatot, majd 1960-ban egyetemi doktor címet szerzett. 1978-ban védte meg akadémiai doktori értekezését.

1958-tól a Természettudományi Múzeum Embertani Tárában tudományos főmunkatársi beosztásban. 1962 októberétől osztályvezető-helyettes, 1965-től 1990. december 31-ig igazgatója volt az Embertani Tárnak.

Szolnok

Fő kutatási területei: az emberszármazástan, a morfológia, az etnikai és főként a jégkor utáni népességek történeti embertana. Elsőként alkalmazta a szovjet antropológusok vizsgálati módszereit. A magyar antropológiai kutatásokba ő vezette be a mongolid és europid leletek arcprofilozottság alapján történő elkülönítését (differenciál diagnózisát). Számos alkalommal volt tanulmányúton a Szovjetunióban. Elsőként vizsgálta a Szovjetunió területén feltárt bronzkori embertani anyagot. Interdiszciplináris kutatásai közül kiemelkedik a jégkor utáni népességek csontkémiai analízise.

Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Antropológiai Bizottságának. (1959-1990), a MTA Magyar Őstörténeti Munkaközösség (1980-1991), a Magyar Biológiai Társaság Őslénytani, valamint Embertani  Szakosztájának, a Tudományos Minősítő Bizottság Általános Biológiai Szakbizottságának (1969-1984), az International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques (UISAE) állandó bizottságának. (1978-tól haláláig), az UISAE Magyar Nemzeti Bizottságának. (1980-tól haláláig).
1965-1991 között szerk. az Anthropologica Hungarica c. folyóiratot. Az Anthropologiai Közlemények c. folyóirat, illetve  a Természettudományi Dokumentáció (1960-61) és a Természettudományi Múzeum Évkönyve szerkesztőbizottságának (1965-től haláláig) is tagja volt.
 
Tanulmányai, cikkei magyar, orosz, angol, francia és német nyelven, részben hazai, részben szovjet, mexikói, finn német és olasz folyóiratokban jelentek meg. 1960-ban kezdeményezte a MTM tárain belüli szakkörök elindítását. Négy nemzetk. expedicióban vett részt az Ural-vidéken, a Kaukázusban és Közép-Ázsiában (1959, 1962, 1964-65, 1967-68)
Felesége Temesi Katalin tanítónő. Gyermekei: Marianne és Adrianne.

Óbuda

(Varga József felvétele - Digitális Képarchívum)

1991. október 3-án hunyt el Budapesten. Sírja az óbudai temetőben található.

Forrás:

Benkő István: Tóth Tibor tragédiája. [elektronikus dokumentum]. Budapest: Julianus barátai

Pap I. & Makra Sz. : In memoriam Dr. Tibor Tóth (1929–1991). In: Anthropologia hungarica 22 (1992): 5–16.

Tóth Tibor. [elektronikus dokumentum]. Budapest: Magyar Természettudományi Múzeum