Tóth Tihamér (1889-1939)

Tóth Tihamér püspök 1889. január 14-én született Szolnokon. Szülei nemes Tóth Csongor Mátyás takarékpénztári igazgató és Brisztella Anna. Testvérei: és Tóth Tivadar (1892-1972) iskolaigazgató, lapszerkesztő és Tóth Tamás (1893-1941) polgármester.

Középiskoláit szülővárosában, a teológiát Budapesten és Bécsben végezte. Bécsben szerzett doktorátust. Pappá szentelése után Egerben tanított teológiát.

Az 1. világháború alatt tábori papként Szerbiában, a Kárpátokan, Galíciában és Oroszországban is szolgált.

Leszerelése után a fővárosban egyetemi tanárhelyettes lett. 1925-ben nyilvános rendes tanárrá nevezték ki a Pázmány Péter Egyetemen.

A hittudományok doktora, pápai tb. kamarás, címzetes apát, egerfőegyházmegyei áldozópap, a Szent István Akadémia I. oszt. titkára, az Aquinói Szt. Atmás Társaság és az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács rendes tagja.

Az 1920-as években jelentek meg először tanulmányai, amelyek elsősorban az ifjúság jellem-kialakításáról szóltak. Ifjúsági könyvei sokezres kiadásban a diákok kezébe. Hamarosan a rádió is felfedezte magának. Ő volt az első országosan ismert rádiószónok. Az egyetemi templom szószékéről mondott beszédeit közvetítette a rádió.

1938. május 30-án veszprémi koadjutor püspökké és olbiai címzetes püspökké nevezték ki. 1938. június 29-én szentelték püspökké. 1939. március 3-án veszprémi megyés püspök lett. Korai halála miatt azonban csak rövid ideig tölthette be azt a magas tisztséget.

1939. május 5-én hunyt el.  A budapesti Kerepesi temetőben nyugszik.

Forrás:

Bóka László: Arcképvázlatok és tanulmánok. Budapest, 1962.

Kostya Sándor: A torontói Árpád-házi Szent Erzsébet Egyházközség és Plébániatemplom története. Toronto, 1994.

Pfeiffer János: A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630-1950). München, 1987.

A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.