Turáky Dezső (1891-19??)

Turák Dezső 1891. május 17-én született Tápiószentmártonban. Szülei: Turák János gőzmmolnár és Koren Emília. Nevét 1924-ben változtatta Turákyra.

Középiskolai tanulmányait Pozsonyban végezte. A Budapesti Egyetemen jogi diplomát szerzett. 1914-ben a budapesti ítélőtábla ideiglenes joggyakornoka lett, majd 2 év múlva állásában megerősítették.

Szolgált az 1. világháborúban. Főhadnagyi rangig küzdötte fel magát a harctéren, számos hadikitüntetés tulajdonosa volt.

1918-tól az Újpesti Járásbíróságnál tevékenykedett jegyzőként. 1919-től az államügyészségi megbízott általános helyettese volt. Később a Pestvidéki Törvényszék titkára, 1922-től az Ócsai Járásbíróság járásbírája lett. Dolgozott a Budapesti Törvényszéknél, a Budapesti Ítélőtáblánál. 1928-ban pedig a Nagykátai Királyi Járásbíróság elnökévé nevezték ki. az 1930-as évek közepén a kispesti, utóbb a Pestvidéki Járásbíróság elnöke lett. 1939-ben a Budapesti Központi Járásbíróság alelnöki tisztségét nyerte el, majd a Kecskeméti Törvényszék elnöki székébe került.

1940-ben helyezték át a Szolnoki Törvénszék élére, ahonnan 1943-ban visszament a fővárosba.

A 2. világháborút követően a budapesti törvéynszék elnöke, majd kúriai tanácselnök lett.

Forrás:

A Szolnoki Törvényszék története 1945-ig. Szolnok, 2017.