Vasútállomás (Kenderes)

A kenderesi mellékvonali vasútállomás 1887-ben épült. A felvételi épület egy III osztályú váróteremmel és a toldaléképületben I-II. osztályú várótermekkel rendelkezett. Az épület emeletén volt az állomásfőnök lakása. A felvételi épület mellett áruraktár, őrház, sütőkemence, kút, gabonaszín, szénrakodó és marharakodó is állt.

Kenderes

(Képeslap - Verseghy Ferenc Könyvtár Képeslaptára)

1927-ben a vasúttársaság igazgatója elrendelte az állomás bővítését. A fából készült kerítést ekkor cserélték fémre. A sütőkemencét áthelyezték és virágoskertet ültettek, az állomás előterét is parkosították. 1930-ban pedig a toldaléképületben egy kormányzói várószobát alakítottak vitéz nagybányai Horthy Miklós (1868-1957) számára.

A kormányzó és családja Kenderesen való tartózkodásukra rendszeresen különvonattal, a Turánnal utaztak. A szerelvény egyik vagonjában még autóját is elszállítatta szülőfalujába tartó útjára.

A vasúti várószoba díszes bejáratot és előkelő berendezéseket kapott. A felvételi épületet is átépítették neobarokk stílusban. Az elegáns bútorok és a festmények azonban a II. világháborúban megsérültek vagy eltüntek.

Forrás:

Szikszai Mihály: Királiy váró épület Kenderesen = Új Néplap (2018.06.06.): 5.