Helyismereti wiki oldalak

Oros

vagy Orosz (balásfalvi)
Pozsony vármegye régi birtokos nemes családja.
Levéltárunkban egy testimonialis található, melyet Pozsonymegye állitott ki 1730. évben.
(1732. év 155. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Tiszazugi Archeológiai Magántársulat-emléktábla (Kunszentmárton)

A Helytörténeti Múzeum utcai homlokzatán állították emléktáblát a Tiszazugi Archeológiai Magántársulat emlékére 2001. november 10-én. A régészeti társulatot Széll Farkas királyi járásbíró alapította 1876-ban.

Forrás:
Szabó János: Emléktáblák és emlékművek Kunszentmártonban. In: Kunszentmárton, a mezőváros : "...Körös vizinek napkeleti partján..." Szolnok, 2008. 457-486. pp.

Mátyus Sándor

földbirtokos * 1884. Karcag. 1911 óta gazdálkodik 48 holdas birtokán, bércséplést is vállal. - 1 1/2 évig harcolt az orosz fronton, K. cs. k. tulajd. Városi képviselő, a Rímaszombathy István társaskör elnöke. - Felesége: Mátyus Zsuzsanna, leánya: Margit (Sánta Györgyné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Énekes János (1866-19

Énekes János Egerben született 1866-ban. 1888-ban szentelték pappá. 21 évi boconádi szolgálat után Törökszentmiklósra helyezték. 1913-ban Nyíregyháza plébánosa lett. 1916-ban richnói címzetes préposttá és szabolcsi főesperessé, 1920-ban egri egyházmegyei kanonokká, 1926-ban pedig pápai prelátussá nevezték ki. Szintén 1926-ban a kormányzó II. oszt. polgári érdemkereszttel tüntette ki. Örökös tagja volt Szabolcs vármegye törvényhatóságának, tagja volt a város képviselő-testületének, és elnöke számos társadalmi egyesületnek. 1936-ban nyugdíjba vonult.
1937 nyarán hunyt el szülővárosában.

Forrás:
A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.

Cserényi László

közs. főkertész * 1889. Zagyvarékas. Két éves kertészeti tanfolyamot végzett, a technologián a konzerv és főzőmesteri tanfolyamot hallgatta, működött a debreceni áll. gyermekmenhelynél, a szolnoki cukorgyárnál, 1926 óta közs. főkertész. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, 2 ízben megsebesült, II. o. ez., bronz vit. érem, vaskereszt, mozg. eml. k., K. cs. k. tulajd. A polg. és gazd. továbbképző isk. kertészeti és gazdasági előadója, a helyi selyemtenyésztés előmozdítója. - Felesége: Nebenführer Mária, gyermekei: Ilona és László.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Móricz Zsigmond-emlékmű (Berekfürdő)

Móricz Zsigmond (1879-1942) emlékműve a róla elnevezett közterületen áll a református templom közelében, amelyet 2006 őszén avattak fel. A faragott kőoszlopon áll a neves író bronz reliefje, amely Győrfi Lajos szobrászművész alkotása. Az oszlopon Móricz önmagáról szóló vallomása olvasható: "Túl mélyen gyökerezek én a hazai földbe, mint a homoki akác"

Berekfürdő

Berekfürdő

(Kósa Károly felvételei - VFMKMI)

Mosztay Antal

főmolnár * 1891. Nagykér. A bpesti technológián tanfolyamot végzett, 1907-ben szabadult fel, segéd volt Solymáron, főmolnár Jánoshalmán, 1927 óta a Törökszentmiklósi gazdák gőzmalmában főmolnár. - 1912-től az összeomlásig a haditengerészetnél szolgált. K. cs. k., mozg. eml. k. tulajd. A PLE tagja. - Felesége: Vatzek Józsa, gyermekei: Ilona és Dezső.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Tóth Sándor (1893-?)

gazdálkodó * 1893. Tiszasas. Régi gazdálkodó család sarja, 80 holdas birtokán gazdálkodik, törzskönyvezett lovai vannak. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, orosz, olasz fronton, megsebesült, II. o. ez., bronz vit., seb. érem, K. cs. k. tulajd. A Ref. egyház gondnoka, közs. képv. test tag, a Földbirtokosság jegyzője, a Gazdakör választm., az Ármentesítő társulat bizottsági, a Vadásztársaság r. tagja. - Felesége: Bozsik Julianna, fia: Sándor.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Késmárky Géza

várm. irodafőtiszt * 1877. Jászberény. 1892-től tvszéki díjnok, 1893-tól ügyvédi írnok, 1906-tól várm. díjnok, 1910-től írnok, 1916-tól irodatiszt, 1922 óta irodafőtiszt; 1920-ban tb. irodaigazgatói címet kapott. - Felesége: Ollé Erzsébet, fiai: Géza (v. kat. nyilvántartó), József (ügyvédjelölt).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szakáll János

áll. el. isk. tanító * 1904. Korompa. A keszthelyi gazd. akadémiát végezte 1926-ban, tanítói oklevelét 1930-ban Kiskunfélegyházán szerezte. Volt gazdatiszt, építési irodavezető, községi tisztviselő, 1930-tól a martfűi, 1932 óta a pusztaszéki áll. el. iskola tanítója.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.