Helyismereti wiki oldalak

Papp Kálmán

bőrkereskedő * 1896. Jászapáti. 1912-ben szabadult fel, gyakorlatot Bpesten és helyben folytatott. Önálló 1920 óta. - 1916-ban bevonult a 29. h. gy. e.-hez, harcolt a román fronton, 2 bronz vit. érem, K. cs. k. és háb. eml. érem tulajd. - A Kath. legény egy., az Ipartest., a Frontharcos szöv., a Keresk. egy. tagja. - Felesége: Glonek Margit, gyermekei: Kálmán és Imre.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szovjet emlékmű (Jászárokszállás)

A Petőfi Művelődési Ház épülete előtt állt a kétnyelvű felirattal ellátott szovjet katonai emlékmű, amelyet a rendszerváltás után elmozdítottak.

Jászárokszállás

Képeslap

Kiss Sándor (1902-?)

áll. el. isk. tanító * 1902. Tiszaföldvár. Oklevelét 1926-ban Jászberényben szerezte, 1 évig Túrkevén tanított, 1927 óta az Ó-szőllősi áll el. iskola tanítója. A Vadásztársaság, a PLE tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Feszület (Nagyiván)

2012 őszén szentelték fel Nagyiván község bejáratánál az a fából készült feszületet, melyet a helyi Fekete család állíttatott. A feszület Bodnár János asztalosmester munkája, melyet Bereczkei Miklós plébános szentelt fel.

Forrás:
Nagyiváni kereszt = Új Néplap 2012. november 3. Egyházmegyei Hírek [melléklet] II. p.

Kósa János

fűszer- és vegyeskereskedő * 1881. Tiszaföldvár. Atyja mellett gazdálkodott, 1915-ben nyitotta üzletét. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton. - Az Ipartestület, a Kereskedők egyesülete, a 48-as kör, a Munkáskör tagja, a Dalárda pártoló tagja. - Felesége: Süveges Julianna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Rozan

R. János, Babocsay ezredbeli kapitány, 1714. évi febr. 15-én nyert czímerlevele kihirdettetett ugyanazon évben.
(1714. év 560. jkl.)
Czímer:
Vörössel és ezüsttel hasitott pajzsban zöld halmon arany korona felett kiterjesztett szárnyú sas jobb lábával kardot tart, baljával zöld olajágat tapos, csőrében pedig 3 vörös rózsa van; sisakdisz: a pajzsalak; takarók: arany-kék, ezüst-vörös.
(K. K. XXX. 236.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Róth Ferenc

fűszer- és vegyeskeresk. * 1908. Törökszentmiklós. Polg. iskolát végzett, 1925-ben vette át szüleinek 1892-ben alapított üzletét; a NEP, a Törökszentmiklósi FC., az Iparos és keresk. kör tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Sárossy Albert

temetk. vállalkozó * 1907. Tiszasüly. Felsőkeresk. iskolát végzett 1926-ban Szolnokon. 5 évig atyja malomüzletét vezette, 1931-ben átvette Bagi Barnabás temetk. vállalatát s azt Sárossy testvérek címen Imre öccsével vezeti. A Máv SE és a PLE tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Rimóczy Pál

földbirtokos * 1880. Jászfényszaru. 1905 óta gazdálkodik önállóan 160 holdas birtokán. - A 29. népf. e. kötelékében a szerb fronton harcolt, leszerelt 1916-ban. Az Alvégi rk. kör elnöke, a Hitelszöv. ig. tagja. - Felesége: Kiss Klára, gyermekei: Klára, Teréz, Etel, Ilona, Imre és Mária.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Békéssy

másk. Gonda. Eredeti családneve Gonda, a megyében szereplő családtagok azonban megkülönböztetésül egy másik Gonda családtól állandóan a Békéssy nevet viselték. Már a török időkben ismert család volt Békésben, egyik tagját, Andrást, 1685. évben a törökök a Bűnkösd vizébe fojtották. Ennek fia András Törökszentmiklósra jött lakni.
(Békésm. monogr. III. k.) Andrásnak fia Mihály 1724. évben a nemesi investigatio alkalmával igazolta nemességét.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.