Helyismereti wiki oldalak

Jánossy

1699. évben János szuhai birtokos. Dániel és György nemessége legfelsőbb helyen igazoltatott 1763. évben.
(1762. év 246. sz. 1763. év 90., 213., 192. sz. 119., 131. jkl. K. K. XLVI. 502.)
Minden bizonnyal ezen családból származott azon Miklós, a ki 1552. évben Eger ostroma alkalmával török kézre jutott s kivégeztetett, valamint Pál is, aki 1554. évben Fülek várának kapitánya volt. Egyáltalán a család inkább Nógrádban szerepelt.
Lásd a Lada családot is.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Vachot

(vachotfalvi)
Zólyommegye bizonyságlevele alapján Sándor zólyomi lakos fia Imre, Esterházy Miklós herczeg bujáki uradalmának ügyésze, 1815. évben kihirdetteti nemességét. (1815. év 573. jkl.)

Forrás:


Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Kopjafák (Jászboldogháza)(2008)

A Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társaságának Egyesülete 2008. november elsején létesített emlékhelyet a boldogházi temetőben két faragott emlékoszloppal. A Bajor István által faragott kopjafák közül az egyik az elhunyt tanítókra, a másik oszlop pedig a Boldogházától távol nyugvó elszármazottakra emlékezik. A helyet az önkormányzat ajándékozta az egyesületnek.

Forrás:
Jászsági lokálpatrióta közösségek tevékenysége. Jászfényszaru, 2013.

Ádám Erzsébet (1904-1984)

Ádám Erzsébet 1904. január 3-án született Jászapátiban. 1929-ben lépett a Szent Szív Társaságba. 1932-ben tette első fogadalmát, majd Riedenburgban 1939-ben örök fogadalmat tett. 1929-től 1932-ig Philippineumban ruhatáros, majd Sophianumban a háztartásban dolgozott. 1935-től a nővérek ebédlőjében tevékenykedett. 1939-ben a Philippineumban sekrestyés és ruhatáros volt. 1949-től Bécsben a rendház gépészeti felújításának felügyelőjeként dolgozott. 1965-ben lett Riedenburgban a gondnoknő segítője.

Forrás:

Magyar Katolikus Lexikon, XVI. pótkötet. Budapest, 2013.

A szócikk elkészítésében Lajkó Brigitta működött közre Iskolai Közösségi Szolgálat keretében.

Millecentenáriumi emlékmű (Cibakháza)

1996-ban a Millecentenáriumi ünnepségsorozat keretén belül avatták fel az emlékművet.

Cibakháza

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Fehér Imre (1900-?)

cipészmester * 1900. Szolnok. Atyja mellett szabadult fel 1918-ban, segéd volt Szolnokon, Szarvason, Győrben, 1933 óta önálló. Mérték utáni rendelésre s a szolnoki üzletek részére dolgozik. - Felesége: Borsányi Gizella, fiai: Imre és Géza.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Páll Dezső

ref. lelkész * 1903. Békés. A teológiát 1925-ben Debrecenben végezte. Lelkész volt Makón, Beregböszörményben, Zsákán, 1933 óta Rákóczifalván. Az áll. el. isk. gondnokság, a Szeretet szöv. vezetője. - Felesége: Barcsay Margit (áll. tanító).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Lipovniczky

(lipovnoki)
A Lipovnuk nemzetségből eredő ősrégi nyitramegyei család, mely 1244. évben nyert adományt Lipovnok helységre. A XVII. század másik felében élt Mihály, vagy ennek fia Imre Barsmegyébe tette át lakását. - Imre fia volt Ferencz, ezé István, ezé pedig Mihály pereszlényi származású hevesmegyei lakos, a ki Baráth Júlia nevű nejétől származott: Károly, János, József, István, Pál és Mihály nevű fiaival egyűtt Barsmegye bizonyitványa alapján kihirdettetett 1801. évben.
(1801. év 479. sz. 617. jkl. 1782. év pp. 2258. sz. 1795. év pp. 2467. E. sz. 1798. év pp. 3047. sz.)
A család lakhelyei: Verpelét, Karácsond, Heves. János 1844. évben egri kanonok. Kálmán jelenleg hevesi birtokos, leánya, Irén, tarcsai Majzik Victor hevesi alispán neje.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Surák János

timár és bőrgyáros * 1864. Brezova. 22 évig volt timársegéd Brezován 1897-ben timárüzemet létesített Jászberényben s azt a város első bőripari üzemévé fejlesztette. Főbb gyártási cikkei: zsíros felső, lószerszám és húzó bőr. - 14 hold föld és 2 hold szőlő birtokosa. - Felesége: Zvonár Julianna, gyermekei: Gusztáv (máv alk.), István, János, Ilona és Julianna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Koczka Andor

könyv-, papír- és vegyeskeresk * 1886. Jászapáti. Ősei Gömörmegyéből származtak a községbe és mind tekintélyes polgárok voltak, apja ismételten közs. főbíró. A község egyetlen papíráru kereskedését 1911-ben alapította. A világháborúban végig résztvett.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.