Helyismereti wiki oldalak

Garaguly Géza (1903-1970)

dr. gyakorló orvos * 1903. Jászkarajenő. Oklevelét 1930-ban szerezte. Az OTI közp. kórházában s. orvos, majd alorvos; 1930-ban a budapesti egyetemen avatták orvossá. Praxisát a budapesti Uzsoki utcai kórházban kezdte, ahol fizetés nélküli orvosként szerzett gyakorlatot. 1933-ban belgyógyászati szakorvosi képesítést szerzett. ElőbbTörökszentmiklóson körzeti orvosként dolgozott, majd 1938-ban Kisújszállásra költözött. A MÁV pályaorvosa lett. 1942-ben pedig kinevezték a karcagi és kisújszállási Tüdőgondozó Intézet vezető orvosának. Ezt a tisztséget 1970-ben bekövetkező haláláig látta el igen jó gyógyítási eredménnyel.

Az OTI kezelő orvosa, az Uri Kaszinó és az Orsz. orvosszövetség tagja.

Felesége Nyitra Margit.

 

Forrás:

Ducza Lajos. Dr. Garaguly Géza emléktáblája előtt. In: Kisújszállási nagykun kalendárium. Kisújszállás, 2015.: 238-240.

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Ficzek Károly-emléktábla (Jászjákóhalma)

Ficzek Károly (1818–1903) espres plébános saját költségén két iskolát is építetett a településen. A Kis-Ficzek 1895-ben, a Nagy-Ficzek iskola 1900-ban épült fel. A másodikként emelt iskolaépület falán még az átadás évében, 1900-ban a település emléktáblát állított a plébános tiszteletére.

Jászjákóhalma

(Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Az emléktábla felirata:

"A tanügy áldozatkész barátjának Ngys. és főtiszt.16 FICZEK KÁROLY cz. kanonok érd. esperes plébánusnak a község jótevőjének emlékül állíttatta JÁSZ JÁKÓHALMA KÖZSÉG Elöljárósága 1900. NOVEMBER 4. Bali Gy. J.berény"

Forrás:

Ézsiás Adrienn [et al.]: Jászjákóhalma emléktáblái. In: Jászsági évkönyv 2012. Jászberény, 2012. pp. 283-293.

Sánta Ferenc (1919-2003)

id. Sánta Ferenc (1919-2003) a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével kitüntetett prímás Jászberény Város Díszpolgárára.

Illési Sándor

gazdálkodó * 1873. Tiszakürt. 18 holdas birtokán gazdálkodik. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb fronton; a vaskereszt tulajd. - 1933 óta a Hangya szöv. ü. v. igazgatója. - Felesége: V. Tálas Mária, gyermekei: Sándor és Erzsébet.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Lakóház (Szolnok)

A Baross út 52. szám alatt álló lakóházról Szabó László (1939-2012) muzelógus írt egy rövid tanulmányt. A szolnoki Aranyka Fodrászat 1930-as évekből származó adóskönyvének egy bejegyzése kapcsán született meg a munka. Az  egyik bejegyzett törzsvendég, Babos Döméné Kovács Lenke, ebben a házban lakott. Egy utász százados felesége volt. Édesapja pedig Kovács Károly szőlőbirtokos és bornagykereskedő, aki 1884-ben született Tiszaföldváron. Ebben az  egyemeletes házban lakott Lenke asszony, amelynek az egész emeleti részét lakta a Babos család. A lakásnak a hálószobája és a gyerekszoba a vasút felőli oldalon volt.  1944-ben, amikor a szövetséges haderők bombázták a szolnoki vasútállomást, a háznak ez a része telitalálatot kapott. Babos Döméné két gyermekével lett áldozata a bombázásoknak. Az ezredfordulón felújított épület azért asszimetrikus, mert a lebombázott részt nem építették ujjá. Az épület ma az ATI Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Autóközlekedési Kft. székháza.

Szolnok

Szolnok

(Kósa Károly felvételei - VFMKMI)

Forrás:

Szabó István: Adalék egy szép szolnoki épület történetéhez. In: Múzeumi Levelek, 73-74. Szolnok, 1994. 121-126. pp.

Mohácsi László

földbirtokos * 1889. Kisújszállás. Régi kisújszállási földbirtokos család sarja. 280 hold földön gazdálkodik. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt a szerb, olasz, orosz fronton. 3-szor sebesült. A 48-as olv. kör elnöke, közs. képv. test. vir. tag, a Közbirtokosság vál. tagja. - Felesége: Sánta Jusztina, gyermekei: László, Ilona, Jusztina és Erzsébet.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Déryné-szobor (Jászberény)

A jászberényi születésű színésznő mellszobrát 1961-ben állította fel a sziget bejáratával szemben a Hazafias Népfont. A szobor alkotója Vasas Károly (1930-1992) szobrászművész volt.

Jászberény

(Kósa Károly felvétele - Verseghy Könyvtár)

Forrás:

Sáros András: Jászberény műemlékei, emlékművei, emléktáblái. Jászberény, 1971.

1848-as honvédemlékmű (Martfű)

A főtéren áll Gyurcsek Ferenc szobrászművész alkotása. A szobrot Kóródi Mária, az Országgyűlés alelnöke 1998. március 15-én leplezte le a Szent István téren. A szobor talapzatán a következő sorok olvashatók:
"1848-1998
A magyar forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára emeltette Martfű Város Önkormányzata"

Karácson

1778. évben K. Simon, Gráczián, Emánuel szamosujvári örmények, istvánházi és gyalui bérlők, Középszolnok bizonyitványa alapján kihirdettetnek.
(1778. év 318. jkl.)
Úgy véljük, hogy nevezettek azon családból származtak, mely 1749. évi jún. 15-én nyert armalist.
(Erd. K. K. IX. 815.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Szabó Vincéné Kiss Róza

Kiss Róza 1946-ban született Kunhegyesen. A Nagyközségi Könyvtár vezetőjeként számos elismerésben részesült: Szocialista Kulturáért (1977), Társadalmi munkáért ezüst fokozat (1981), Érdemes társadalmi munkás (1983), Kiváló Munkáért (1985), Társadalmi munkáért arany fokozat (1987).

Szabó Vincéné

(Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Forrás:

Szolnok megyei kitüntetett könyvtárosok albuma. Szolnok, [1980]