Helyismereti wiki oldalak

Arató Antal

Arató Antal 1942. június 21-én született Budapesten. Felsőfokú tanulmányait az ELTE magyar–könyvtár szakán végezte. Közel tíz éven át, 1961–1970 között a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) munkatársa volt, majd a jászberényi Városi Könyvtár vezetője lett. Ezt a posztot 1970 és1980 között látta el. 1980–ban az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) Könyvtártudományi és Módszertani Központjának osztályvezetőjévé nevezték ki, majd a FSZEK főosztályvezetőjeként dolgozott. 1991–től a nemzeti könyvtár munkatársa lett. Az OSZK-ból 1994-ben a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárba ment. A székesfehérvári bibliotéka igazgatója, majd 1999–től 2005-ig címzetes igazgatójaként dolgozott.

Arató Antal

(Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótár)

Számos kitüntetéssel ismerték el szakmai tevékenységét: Szocialista Kulturáért (1973); Szabó Ervin-emlékérem (1978), Fehér Rózsa-díj (1992); Supka Géza-emlékérem (2002), Bibliotéka emlékérem (2006). 2016-ban a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki.

Forrás:

Szolnok megyei kitüntetett könyvtárosok albuma. Szolnok, [1980]

Krizsa Kálmán

sütő m. * 1891. Jászkarajenő. Iparát Kecskeméten tanulta, segéd volt Szolnokon, Túrkevén, Albertiirsán, 1926 óta önálló. - A világháború alatt a 68. gy. e.-ben szolgált. - Felesége: Makkai Rozália, gyermekei: Rózsi, Kálmán, József, László, Etel, Mihály, Erzsébet és Mariska.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Sztariczky

Szt. Tamás s fia Gábor részére 1722. évi nov. 27-én adományozott nemeslevél kihirdettetett 1723. évben.
(1723. év 514. jkl.)
Az 1724. évi investigatió jegyzőkönyvében Tamás nemességszerző egri lakos Tariczky néven fordul elő.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Gebri Gyula (1922)

1922-ben született Napkorban. 1979-ben kezdett el dolgozni a tiszafüredi Városi Könyvtárban az eredetileg tanítói végzettségű szakember, mint megbízási díjas könyvtáros. 1983-ban Szocialista Kultúráért kitüntetésben részesült.

Gebri Gyula

(Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

1956-os dombormű (Kunszentmárton)

A Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum (Kerületiház u. 8.) kerítésének falán avatták fel 2006. október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharcnak emléket állító domborművet. Máté István bronz alkotása alatt elhelyezett emléktáblán Reményik Sándor A gondolat szabad című költeményének első versszaka olvaható: "Bilincs a kézen, az ajkon lakat, / De felhők felett, de vizek alatt / Örvénylik, szikráz, zúg a gondolat!"

Kunszentmárton

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Forrás:

1956 Kunszentmárton : A megtorlás dokumentumai. Kunszentmárton, 2006.

Szabó János: Emléktáblák és emlékművek Kunszentmártonban. In: Kunszentmárton, a mezőváros : "...Körös vizinek napkeleti partján..." Szolnok, 2008. 457-486. pp.

Füchsl Mór

kereskedő * 1889. Mezőtúr. Szakmáját Szolnokon a Holczer Vilmos cégnél tanulta, 1919-ben vette át atyja 1876-ban alapított üzletét. - A 68. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, fogságba esett. - A Keresk. egy vál. tagja, az Izr. hitközség és iskolaszék tagja. - Felesége: Ritter Szidónia, gyermekei: Magda, Erzsébet és Ferenc.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kegyoszlop (Jászberény)

Jászberényben három képoszlop található, melyeknek határjelölő szerepük volt. Mindhármon kőkép Pieta-dombormű. A Kőkép utca 23. sz. ház előtt álló kegyoszlop fülkéjében festett relief található.

Jászberény

Jászberény

A kora barokk műemlék a rajta lévő felirat szerint Kovács György főbíró emeltette 1699-ben.

(Kósa Károly felvételei - VFMKMI)

Forrás:

Sáros András: Jászberény műemlékei, emlékművei, emléktáblái. Jászberény, 1971.

Szolnok megye műemlékei. Szolnok, 1988.

Horváth Andor (1944-2018)

Horváth Andor Kolozsváron született 1944. március 8-án. Az erdélyi magyar esszéíró, műfordító, szerkesztő, egyetemi oktató utolsó éveiben Berekfürdőn élt.

Berekfürdő

Karcagon hunyt el 2018. április 9-én.

Forrás:

Sinka István: In memoriam dr. Horváth Andor tanár úr = Illa Berek (2018.07.): 17.

Kalmár Miksa

úri divatáru kereskedő * 1867. Csermely. Budapesten és Bécsben tanult, 1888 óta önálló. Üzlete fővárosi színvonalú, fehérneműt mérték után készít. Az üzlet vezetésében György fia segédkezik, aki New-Yorkban végzett főiskolát. A Keresk. társ. vál. tagja, a "Takarékosság" elnöke. - Felesége: Czeisler Erzsébet, gyermekei: László (tisztv.), György (keresk.), Júlia (Hay Imréné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szovjet katonai sír (Jászárokszállás)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949. számú alispáni iratanyagban található kimutatás szerint Jászárokszálláson a községi temetőben 230 ismeretlen szovjet katona nyugszik a két közös sírban.

Forrás:

Cseh Géza: "Piros fejfák" = Jászkunság (1985.03.): 16-20.