Helyismereti wiki oldalak

Doroszlai Kálmán

plebános * 1887. Mérk. 1911-ben szentelték pappá, káplán volt Mezőtárkonyon és Kunszentmártonban, hitoktató az ózdi vasműbányatelepen, 1927 óta Kisújszálláson plebános és a reálgimnázium hittanára.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Laczkó Ferencné, Kulcsár Franciska

közs. szülésznő * 1873. Jászapáti. Oklevelét 1899-ben Szegeden szerezte, 1913-ban választották meg. Férje: kovácsmesterséget tanult. Az Orsz. bába szöv. tagja. - Fia: József. (közs. végrehajtó).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Pomázi Ferenc (1939-2016)

Pomázi Ferenc az 1990-es évek elején többedmagával ő szorgalmazta Csataszög önálló településsé válását. Az immár önálló község 1995-ben Pomázi Ferencet választotta polgármesterré. Egészen 2016. július 11-én bekövetkezett haláláig vezette a települést.

Jelentős beruházások, infrastrukturális fejlesztések fémjelzik az általa irányított képviselő-testület és a hivatalban dolgozók közös munkáját.
Köztiszteletnek örvendett, munkáját pedig Köztársasági Érdemkereszt kitüntetéssel is elismerték.

Forrás:

Doros Judit: Vidéki praxis rendelővel eladó = Népszabadság Hétvége (2008. április 12.): 12.

Kovács Berta: Emléktáblát avattak a faluban = Új Néplap (2017. július 19.): 1, 5.

Pomázi Ferenc, Csataszög polgármestere [elekt. dok.] Szolnok : SzolnokTV, 2014.10.30.

Tegnap délelőtt Pomázi Ferenc, Csataszög polgármestere [...] = Jászkun Krónika (1998. november 12.): 3.

Visnyovszky István

ny. máv főmozdonyvezető * 1871. Turány. 1895-ben lépett a Máv szolgálatába, szolgált Pozsonyban, Nagyszombaton és Szolnokon. 1920-ban vonult nyugalomba. - Felesége: Balczer Mária.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Péter (1776)

másk. Szarka
Az 1776. évben Borsodból Kis-Kálnára, majd Bajkára költözött Mihálynak egyik fia volt András mezőtúri jegyző, a ki Mészáros Annától 1817. évben született Károly nevű fiával együtt Barsmegye bizonyitványa alapján 1825. évben nemességét kihirdettette.
(1825. év 555. sz. 834. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Paulovics

1839. évben János szolnoki sótiszt Nyitramegye bizonyitványával igazolja nemességét. (1839. év 1717. sz. 1038. jkl. 1842. év 982. sz. 716. jkl.)
Ezen testimonialis genealogiai adatai:

http://vfek.vfmk.hu/00000108/207.htm

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Bordás Béla

dr. magánorvos * 1896. Jászárokszállás. Oklevelét 1927-ben Budapesten szerezte. A bpesti Szt Rókus kórházban volt bejáró orvos, 1928 óta önálló Jászárokszálláson. Fog-, orr-, gége-, fülspecialista. Harcolt az orosz és olasz fronton, fogságba esett, 1919-ben tért haza, mint tart. hdgy szerelt le. Bronz vit. ér., K. cs. k. tulajd. - 5 hold földön gazdálkodik. A Csaba bajtársi egy. vezére. - Felesége: Bobák Mariska, fia: Béla.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Baróthy Gábor

dr. ügyvéd * 1897. Marosvásárhely. A szegedi egyetemet 1922-ben végezte, ügyvédi vizsgát 1930-ban Bpesten tett. Irodáját 1930-ban nyitotta. - A 62. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, román, olasz fronton, megsebesült, 25%-os rokkant, SL (kardokkal), II. o. ez., bronz vit., seb. érem (1 sávval), K. cs. k., bronz érdemkereszt tulajd. - Leszerelés után detektiv, majd rendőrfogalmazó volt. - A NEP elnöke, a Vitézi szék ügyésze, a Frontharcos szöv. titkára, a Ref. egyház tanácstagja, a Tesz, az Orsz. túristaegylet tagja. - Felesége: Bodnár Sarolta, leánya: Katalin.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szakáll János

áll. el. isk. tanító * 1904. Korompa. A keszthelyi gazd. akadémiát végezte 1926-ban, tanítói oklevelét 1930-ban Kiskunfélegyházán szerezte. Volt gazdatiszt, építési irodavezető, községi tisztviselő, 1930-tól a martfűi, 1932 óta a pusztaszéki áll. el. iskola tanítója.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Paczolay

Nyitramegyéből származik.
1796. évben Sándor a somogymegyei Kónyiba költözött s ott prédikátor volt. Fia Sándor előbb csurgói gazdatiszt, majd Orczy György báró százbereki ispánja volt s mint ilyen Somogymegye bizonyitványával 1840. évben hirdettette megyénkben nemességét.
(1840. év 2209. sz. 1089. jkl. 1843. év 801. sz. 1401. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.