Helyismereti wiki oldalak

Nagy (1611)

(felsőeőri)
Vasmegyei család, mely II. Mátyástól 1611. évben nyert újitott donatiót Felsőeőrre, honnan előnevét is vette.
Márton fia György fia János fia György egri lakos Vasmegye bizonyitványával 1792. évben igazolta nemességét.
Ez időtájban egyeseket Dunaföldváron, Besenyőteleken és Dormándon találunk.
(1792. év 382. sz. 363. jkl. 1796. év pp. 2485. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Kormos Árpád

vezérigazgató * 1874. Jákóhalma. A jogot Bpesten végezte. 32 évig a várm. szolgálatában volt mint főjző, árvaszéki ülnök és elnök, 1930-ban került el a vm-től. 1922 óta a Szolnoki mezőgazd. tkpt rt. vezérigazgatója. Az adófelszólamlási biz. elnöke; a várm. thb. és kisgyűlés, a közp. választm., a Tébe vidéki igazg., a PK vál., a Nemzeti bank bíráló biz. tagja, a Lábasy-féle gépgyár vezérigazgatója, az Uri kaszinó vál. tagja stb. A polg. II. o. érdemkereszt tulajd. - Felesége: Bartha Margit, gyermekei: Árpád (dr. egyet. tanár s.), Margit (Lienerth Aladárné), Anna (dr. Váczi Györgyné), Magda (Fábry Dezsőné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Katona Dezső

községi dijnok * 1900. Jászberény. A közgazd. egyetemet végezte Bpesten, 1930 óta díjnok. - Lev. egy. főoktató, a PLE csoportvezetője, a Tűzoltó test. titkára.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Juhay

Czímerlevelet nyertek 1669. évi jun. 26-án J. Imre, neje Kovács Ilona, fiai Pál, István, Péter, János és András.
Kihirdettetett ugyanazon évben.
(1669. év 75. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Bertalan Imréné-emléktábla (Szolnok)

A 2016 és 2018 között felújított szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola épületének főhomlokzatán avatták fel, a Szolnok napja ünnepségsorozat keretében, Bertalan Imréné (1929-2013) emléktábláját. A relief Ogány Gábor Benő szobrászművész alkotása.

Forrás:

Képes hírek = Új Néplap Szolnoki Grátisz (2018.09.07.): 2.

Felszabadulási emléktábla (Rákóczifalva)

A helyi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületének falán áll az 1964-ben, az úttörők által felavatott emléktábla.

Rákóczifalva

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Kovács Miklós (1903-?)

műszerüzlet tulajd. * 1903. Törökszentmiklós. 1919-ben Szolnokon tett érettségit, 1923-ban Bpesten végezte a technológiát, a bpesti egyetem központi műhelyében műszerész, 4 1/2 évig közs. gépkocsi vezető volt Törökszentmiklóson, 1934 óta önálló. Az Iparos kör tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Becz

(tassi) másk. Szabó. Hevesből eredő s Pestmegyébe is átszármazott család.
Czímerlevelet 1674. szept. 27-én nyertek Becz másk. Szabó János, neje Borbély Judit, gyermekei János, István, Zsuzsanna, Erzsébet, Katalin, Anna és Sára, továbbá fivérei Péter, István, Imre, Gergely és György (1675. év 342. jkl.) 1724. évben János és József igazoltatnak.
Az 1763. évben Pestmegyében Irsán élt Péter testvérétől Ádámtól származott Károly, ettől Ádám mezőtúri lakos, a ki Károly és Pál nevü fiaival együtt itt 1844. évben kihirdetteti nemességét. (1844. év 1002. sz. 1636. jkl.)
A család leszármazására Pestmegye levéltára bővebb adatokat is tartalmaz.
(Kőszeghi Nemes családok Pestmegyében 32. lap.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Beck Ernesztin

Beck Ernesztin (sz. 1885. jún. 9., Pancsova) iskolaigazgató, a Vöröskereszt hadiékítményes ezüst díszérmének és a háborús emlékéremnek tulajdonosa.
1906-ban kezdett tanítani. 1912 előtt Szolnokon is működött.

Forrás:
Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. Budapest, 1942.

Dancs Gergely

Vitéz Dancs Gergely Szolnok, 10. gy[alog] e[zred].

Forrás:
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.