Helyismereti wiki oldalak

Markó Anna

kisbajomi-horváth, ny. m. kir. postamester * Torda. Olasz származású nemesi család sarja. Iskoláit Tordán végezte, 1885-ben Kolozsmonostoron lépett a posta szolgálatába, 1901-től Kolozsvárott, 1921-től Tiszaföldváron, 1922 óta Tiszasason működött.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kádár László (1897-?)

Kőteleken született 1897-ben. Zenei tanulmányait a kiskunfélegyházai tanítóképzőben és a Zeneművészeti Főiskolán végezte. Tanára volt többek közt Kacsoh Pongrác is. Egerben városi római katolikus tanító. A ciszterciták templomának kántora. A Ferences Szent Klára Énekkar orgonistája. Az. Egri Katolikus Legényegylet Zenekarának és a Szvorényi-úti Olvasókör Dalárdájának karnagya. Szervezett és vezetett különböző működési helyein 4 zenekart és 10 dalárdát. Szerzeményei (kb. 100): egyházi ének, műdalok és kari művek. Mezőkövesdi gyermekkarának énekét 1934-ben a rádió közvetítette.

Forrás:
A Magyar Muzsika Könyve. Budapest, 1936.

Balla Lajos

Törökszentmiklóson született. Brüsszelben folytatott egyetemi tanulmányokat, majd az Amerikai Egyesült Államokba költözött. Washingtonban nyitott magánrendelőt, mint füll-orr-gégész.

Forrás:

Hungarians in America. New York, 1966.

Pethes Balázs

földbirtokos * 1864. Jászárokszállás. Ősrégi jász család leszármazottja. 136 holdas birtokán gazdálkodik. A Gyöngyösi bank r. t. fiókalapító tagja s elnöke, Közbirtokossági képv., Gazdakör biz., az Iskolaszék gondn. tagja. - Felesége: Tősér D. Franciska, gyermekei: Mária, Balázs, Sándor, Erzsébet, Anna, Lajos (gazdálkodó), Margit és József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Jármy

(szolnoki)
Szatmármegye régebbi családjainak egyike. Jármiból származik s egyik ága Erdélyben ágazódott el. A magyarországiak a szolnoki, az erdélyiek a magyardellői előnevet viselték.
1753. évben Jármy László feleségének, szunyoghi Szunyoghi Máriának, Pankotay Katalin leányának, Pankotay jusson Tiszafüreden és Pusztakócson volt részbirtoka.
(1732. év 195. sz. 1761. év pp. 676. sz.)
Lásd: N. I. V. 317.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Józsa József

ny. el. isk. tanító * 1874. Cegléd. Oklevelét Nagykőrösön szerezte. 1895-től Gárdon, 1896-tól Dudaron, 1897-től Tiszakürtön volt ref. tanító, 1927-ben vonult nyugalomba. - Felesége: Tóth Eszter, fia: József (a. ü. s. jző).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Borzi Balázs

konyhakertész * 1898. Mezőtúr. Fazekasmesterséget tanult, abban önálló mester volt; 1921 óta 4 hold földön konyhakertészettel foglalkozik. - A 30. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz, olasz fronton, légnyomást kapott, I. és II. o. ez., bronz vit. érem, K. cs. k. tulajd. - Felesége: Lévay Eszter, 3 gyermeke van.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Sándor Árpádné Klempár Jusztina

özv. vendéglős és fűszerkeresk * Márkusfalva. Üzletét, melyben tűzjelzőállomás is van, férje alapította, aki a 29. h. e.-ben harcolt az orosz fronton s halála (1923) óta özvegyi jogon vezeti. Gyermekei: Margit (Halper Ferencné), Róza (Márton Istvánné), Géza (ü. v.), Béla (műszerész).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Halassy Pál

dévaványai, vitéz, dr. földbirtokos * 1899. Szolnok. 1923 óta gazdálkodik önállóan 996 holdas birtokán. - A lövőiskoladandár, az 5. és 38. h. táb. tüz. e. kötelékében harcolt az olasz fronton, résztvett az isonzói, piavei, asiagói csatákban, mint zls szerelt le. I. és II. o. ez., bronz vit., magy., osztr., német háb. emlékérem, K. cs k. tulajd. A kommünben halálra ítélték, Szegedre szökött, belépett a 3 tüz. tiszti szd-ba. Leszerelés után végezte az egyetemet, doktorátust és ügyv. vizsgát tett. 1931-ben hdgy-i kinevezést kapott. Közs. képv. test., várm. thb. tag, Urikaszinó, Úrkocsis és agarász társ., Hungária evezős egy. s több vadásztársaság tagja. Lakcím: Gr. Szapáry u. 13.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.
Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve. Budapest, 1941.

Berecz (Zs.) József

gazdálkodó * 1869. Cibakháza. 23 évig dolgozott Tiszaugon, 10 évig haszonbéres volt, 1927 óta gazdálkodik önállóan 164 holdas birtokán, ebből 6 hold szőlő, saját ültetése. Közs. virilis képviselő. - Felesége: Lasszer Anna, gyermekei: Erzsébet, Ferenc, Sándor, Katalin és József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.