Helyismereti wiki oldalak

Pethes Balázs

földbirtokos * 1864. Jászárokszállás. Ősrégi jász család leszármazottja. 136 holdas birtokán gazdálkodik. A Gyöngyösi bank r. t. fiókalapító tagja s elnöke, Közbirtokossági képv., Gazdakör biz., az Iskolaszék gondn. tagja. - Felesége: Tősér D. Franciska, gyermekei: Mária, Balázs, Sándor, Erzsébet, Anna, Lajos (gazdálkodó), Margit és József.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Dósa Péter

cipészmester és vendéglős * 1888. Jászapáti. Régi jász család sarja. 1904-ben szabadult fel, segéd volt Bpesten, Kassán, Kecskeméten és Kolozsvárott, 1918 óta önálló. Vendéglőjét 1933-ban nyitotta. - A 13. husz. e. kötelékében az orosz és olasz fronton harcolt. - Közs. képviselő, az Ipartestület előlj. tagja. - Felesége: Horváth Erzsébet, leányai: Erzsébet és Margit.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Veres (1654)

V. Mihály, fivére András, fiai Márton, Péter, István, neje Koza Erzsébet javára 1654. év aug. 18-án adományozott armalis kihirdettetett 1663. és 1666. években.
(1663. év 123. jkl. 1666. év 222. jkl.)
A pestmegyei levéltárban van.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Makra Endre (1911-1957)

1911-ben született Makra Endre. A Magyar Királyi Csendőrségnél szolgát. Gyors előmenete és kitüntetései mutatták, hogy szolgálatát jól látta el.

Évekig a tagja annak az elit különítménynek, amely Horthy kormányzó kenderesi tartózkodásának idején a testőrségi feladatokat látta el. A csendőrség 1945-ös feloszlatása után őt is büntetőeljárások alá vonták és meghurcolták. Makra Endre  hajdani testőrként Horthy Miklóshoz könnyen köthető volt, a karhatalmisták zaklatták őt. 1957. március 10-én tartóztatták le. Talán sosem fog már kiderülni, hogy mi is történt akkor éjjel a rendőrőrsön, de reggelre meghalt. A gyilkosság annyira megfélemlítette az lakosságot, hogy csak egymás között, suttogva mertek beszélni róla. A hatóságok pedig igyekeztek minél hamarabb, minden nyomát eltüntetni a nyilvánvaló bűncselekménynek. Makra Endre holttestét még akkor éjjel titokban elszállították Kenderesről és néhány nap múlva Kunhegyesen temették el. A szertartáson csak a felesége vehetett részt, de halott férjét ő sem láthatta.

Halálának hatvanadik évfordulóján emléktáblát avattak Kenderesen.

Forrás:

Turi János: Makra Endre = Kenderes Város Krónikája (2017.03.): 1.

Nagy István (?-1911)

gazdálkodó özvegye Tálas Lidia szeszfőzde tulajdonos. Szeszfőzdéje 1927-ben létesült, 1931 óta Bodnár Sándorral társas viszonyban kezeli, naponta 20-25 hektoliterfokot tud előállítani. 4 hold földje és 1 1/2 hold szőlője van. Férje megh. 1911-ben.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Skála Béla

fateleptulajdonos * 1893. Bpest. Érettségit Aradon tett 1909-ben. A Szolnoki egyesült gőzfűrész rt.-nál volt tisztviselő, 1922-ben alapította fatelepét. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az orosz fronton, megsebesült, fogságba esett. - A Kereskedők egy. elnöke, a Vadásztársaság igazgatója, több egyesület tagja. - Felesége: Mátyás Terézia, fiai: Béla és Vilmos.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Öregszőlői kőkereszt (Jászfényszaru)

Jászfényszaru belterületén található az Öregszőlői feszület (Gólya út), amely egyike a település legrégebbi szakrális emlékeinek. 1898-ban újította meg Ézsiás Lőrincné. Legutóbb 2003-ban renoválták a kőkeresztet a helyi egyházközösség híveinek adományából.

Forrás:
Tóth Tibor: Jászfényszaru bel- és külterületén szobrok, egyházi emlékek, keresztek, emlékművek, táblák és fák [Kézirat]

Szűcs Lajos (1867-?)

id., gépjavító üzem tulajdonos * 1867. Békés. 1911-ben alapított üzeme legnagyobb a környéken, 4 HP szívógázmotor hajtja, van 5 esztergapadja, 1 gyalu, s 2 fúrógépe, henger és könyöktengely csiszoló gépe. Az Ipartestület választmányi, az Iparoskör rendes tagja. - Felesége: Kuna Mária, gyermekei: Lajos (ü. v. társtulajdonos), Mária (Lázár Istvánné) és József (géplakatos).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Maróthi

másk. Virág
Ha a tanuk vallomásának hitelt adunk, úgy e család Tatáról származott Vámosgyörkre. M. Péter és András 1772. évben a Virág néven is neveztetnek.
Mivel anyjuk Virág Jutka volt, nem lehetetlen, hogy törvénytelenek voltak s így nem is illette őket a Maróthi név és az állitólagos nemesség.
(1772. év 118. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Mészáros Jenő

földbirtokos * 1868. Kisújszállás. A debreceni gazd. akadémiát végezte, gazdatiszt volt gr. Almássy Kálmán uradalmában, 1892 óta 180 holdas birtokán gazdálkodik. 28 évig volt a közbirtokosság elnöke. Közs. képv. test. tag, a Ref. egyh. presbitere, a gimnáziumi igazg. tanács, az Omge és a J. N. K. Sz. vm. gazd. egy. tagja. - Az állattenyésztés terén kifejtett munkásságáért kormányzói elismerésben részesült. - Fia: Ferenc (körorvos). Jenő fia hősi halált halt.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.