Helyismereti wiki oldalak

Delfines szökőkút (Cserkeszőlő)

Bogdán Béla strandigazgató vezetése alatt, az ezredfordulón megújult a cserkeszőlői fürdő. Új élménymedencét adtak át 2000 őszén, a medencék új kerámiaborítást kaptak, és a fürdő bejáratánál pedig egy delfines szökőkutat emeltek, amelyhez kandeláberes díszsétány vezet.

Cserkeszőlő

(Kósa Károly felvétele - VFMKMI)

Imrech

(szigeti)
Vasmegyéből származó birtokos család. II. Mátyástól 1611. évi febr. 12-én nyertek I. Mátyás és társai donatiót Sziget helységre.
Mátyás fia János fia György fiai György, János, József, Zsigmond, Ferencz Vasmegyétől 1733. évben nemesi bizonyságlevelet nyertek, mely Hevesben hosszú idő mulva, 1772. évben lett kihirdetve.
(1733. év 138. sz. 1772. év 171. sz. 389. jkl.)
Mátyáson kivül birtokszerzők voltak még Zsigmond és Ferencz is; 1746. évben József ezek utódaiként igazoltatott.
(1746. év 172. jkl.)
Józseftől és Brezovszky Erzsébettől született 1754. évben Egerben Sámuel, ki 1792. évben mint miskolczi orvos nemesi bizonyságlevelet nyert.
(1792. év 807. sz. 1818. év 96. sz. 1744. év pp. 275. sz. 1776. év pp. 2051. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Specz

1833. évi aug. 29-én Specz József egri gyógyszerész, neje Renold Katalin, fiai József, Rudolf-Sándor bécsi Terézianumban a vegytan tanára, Antal és Károly nemeslevelet kaptak, melyet 1833. évben Borsodmegye, 1834. évben pedig Hevesmegye hirdetett ki s jegyzőkönyvébe is beiktatott.
(1834. év 508. jkl.)
Czímer K. K. LXVI. 35.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Napozó nő (Cserkeszőlő)

A helyi Strand- és Gyógyfürdő területén található Kerekes Ferenc szobrászművész 1990-ben felállított szobra.

Cserkeszőlő

Cserkeszőlő

(László Cecília felvételei - Verseghy Ferenc Könyvtár)

Bozsik Kálmán (1866-?)

id. gazdálkodó * 1866. Kunszentmárton. Magaszerzette 130 holdas birtokát gyermekei között szétosztotta. A közs. képv. test. választott tagja. Felesége: Hegyes Heléna, gyermekei: János, Kálmán, Mihály, István, György, Ferenc, Anna (Bencsik Bálintné) és Ilona (Laluska Jánosné).

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szilágyi Sándor (1875-?)

ny. közs. végrehajtó * 1875. Dévaványa. 1911-ben lépett a közs. szolgálatba. 1934-ben vonult nyugalomba. - A 29. h. gy. e. kötelékében harcolt az albán fronton. Az Ipartest. tagja. 6 holdon gazdálkodik. - Felesége: Csatáry Erzsébet, gyermekei: Lajos (órás és éksz.), Etelka, Sándor, István, Sárika és Béla.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Pap (1792)

1792. évi tanuvallomások szerint Dévaványán él István fia István, kit másként Szitásnak, vagy Losonczynak is neveztek.
A Szitás név állitólag azért maradt rajta, mert apja Szitás János veje volt, a Losonczy pedig azért, mert nagyapja Losonczon prédikátori tisztet viselt.
(1792. év 759. sz.)
Lásd még a Szitás családról irt közleményt.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Péter Ferencné Kiss Erzsébet

1933-ban született Gyulatomaj községben. 1959 őszén kezdett könyvelőként dolgozni. A Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár gazdasági előadójaként 1976-ban Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott, 1979-ben SZOT Elnökség Dicsérő Okleveléllel és 1985-ben Minsizteri Dicsérettel ismerték el munkáját.

Péter Ferencné

(Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Forrás:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár emlékkönyve, 1952-2002. Szolnok, 2002.

Szolnok megyei kitüntetett könyvtárosok albuma. Szolnok, [1980]

Klein Miksa

keresk. A Klein Testvérek közkereseti társaság tagja; a világháborúban résztvett. - Felesége: Friedrich Olga, gyermekei: Magda és László.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szovjet katonasír (Kisújszállás)

1949 tavaszán a belügyminiszter 122.090. (1949.III.) 1-2. számú rendelete alapján a szovjet hősi temetőket és sírokat összeírták. A felmérés tartalmazza az eltemetettek számát, sírbakerülésük időpontját. Ha ismert volt, az elesettek nevét, születésük és elhalálozásuk időpontját is. Megyénkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban található 2585/1949. számú alispáni iratanyagban található kimutatás szerint Kisújszállás városában a városháza melletti parkban 1945 tavaszán 82 főt temettek el egy közös sírba.

Kisújszállás

(Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

A kisújszállási temetőben áll az itt elesett szovjet katonák díszsírhelye két nyelvű felirattal.

Forrás:

Cseh Géza: "Piros fejfák" = Jászkunság (1985.03.): 16-20.