Vidor Győző (1905-1979)

f. keresk. isk. tanár, író, esztétikus. 1905-ben született Szolnokon. Mint a Közgazd. egyetem hallgatója, a gazdaságtörténeti szemináriumban nagy munkásságot fejtett ki, 1926 és 1948 között a Szolnoki Felsőkereskedelmi Iskola tanára. A Verseghy Ferenc Irodalmi Kör tevékeny tagjaként előadássorozatot tartott irodalmunk nagyjairól.

"Szolnok" című könyvében (1927) a város utolsó 50 évét ismerteti. A "Szolnoki Ujság" munkatársa volt, majd 1936 és 1944 között a Nemzeti Jövőnk felelős szerkesztőjeként dolgozott, majd 1945-től 1946-ig a Tiszavidék című újság szerkesztőségének tagja volt. Emellett a Szolnoki Városi Színház Szöveges Műsorát is szerkesztette. Szolnoki Tükör címmel önálló lapot indíott. 

Felesége: ''Szilágyi Erzsébet''.

1948 nyarán a fővárosba került. A kereskedelmi szakoktatás főigazgatójává nevezték ki, majd a Ponty utcai kereskedelmi szakközépiskola igazgatója lett.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Szurmay Ernő: Vidor Győző szerkesztő úr. Jászkun Krónika (1998.01.20.): 5.