Vincze Gáborné Bartos Katalin (1939-2018)

Bartos Katalin 1939-ben született. Általános iskolai tanulmányait Jászladányon folytatta, majd a jászapáti gimnáziumban érettségizett 1958-ban. A Jászberényi Főiskolán tanítói, majd tanári szakon is végzett.

A jászladányi általános iskola tantestületének közel négy évtizedig volt tagja. 1959-ben tanítóként kezdte, majd az ének-zene és rajz szak elvégzése után a tanítás mellett kórust is vezetett. 1995-ben vonult nyugdíjba.

Férje Vincze Gábor pedagógus, iskolaigazgató. Gyermekei: Gábor és István.

2018. január 23-án hunyt el. 

Forrás:

"Ha rám gondoltok mosolyogjatok" = Ladányi Hírek (2018.02.): 13.