Új tankönyvek a Tankönyvtárban

A Krónika Nova Kiadó irodalomkönyvei és a School Kiadó a sajátos nevelési igényű és a tanulásban akadályozott tanulók számára készült tankönyvei megtekinthetők a Tankönyvtárban.


KRÓNIKA NOVA KIADÓ


Fűzfa Balázs: Irodalom _09,_10,_11,_12.


Mohácsy Károly: Színes irodalom a gimnáziumok és szakközépiskolák 9, 10, 11, 12. évfolyama számára


Irodalmi szöveggyűjtemény a gimnáziumok és szakközépiskolák 9,10,11,12. évfolyama számára


 


SCHOOL KIADÓ


Sajátos nevelési igényű tanulók részére


Csiszár Anikó-Dancsó Éva: Életvitel és gyakorlati ismeretek 7-8.


Győrffyné Sinka Ágnes-Sinka Zsoltné: Kémia 9-10. osztály részére


Lőkös Dóra: Magyar irodalom 10.


Lőkös Dóra-Móré Mariann: Irodalom 5, 6.


Harasztiné Laczkó Beáta: Történelem és társadalmi ismeretek 10.


Balázs Tünde-Nyakóné Nagy Anikó: Fizika munkatankönyv 9-10. osztály


Tanulásban akadályozott tanulók számára


Kuknyó János-Nyakóné Nagy Anikó: Természetismeret. Biológia, egészségtan a 9-10. osztály részére


Varga Dóra: Anyanyelv és kommunikáció. Munkatankönyv 9-10. évfolyam


Tóth Ernőné: Játékos okoskodás. Feladatgyűjtemény


Koczor Margit-Bujdosó Ágnes: Nyelvismeret munkatankönyv 9 és 10. osztály


Balázs Tünde-Sinka Zsoltné: Matematika munkatankönyv 9-10.


Balázs Tünde-Sinka Zsoltné: Matematika gyakorlófeladatok gyűjteménye 9-10.


 


 


 

UMFT