Gyűjtemények

A könyvtár dokumentumai között kiemelt szerepet, helyet kap:

 • a pszichológiai szakirodalom
 • a pedagógiai szakirodalom
 • a szociológia szakirodalma
 • a gyógypedagógiai szakirodalom
 • a mentálhigiéné szakirodalma
 • az általános és a gyógypedagógiai képzés tankönyvei, tantervek és tanítási segédletek
 • az angol és a francia nyelv
 • valamint a pedagógus képzés ill. továbbképzés során kötelező és ajánlott irodalmak


A könyvtár az alábbi külön-gyűjteményeket gondozza:
 

 • Tankönyvtár: A tankönyvtár mint az érvényben lévő általános és középiskolai tankönyvek és tanári segédletek állandó kiállítása működik, ezért a gyűjteményben található dokumentumok nem, de a másodpéldányok és a korábbi kiadású tankönyvek kölcsönözhetők.
 • Folyóirattár (szakmai, módszertani folyóiratok).
   
 • Kézirattár (pedagógiai pályamunkák, pedagógiai programok, települési intézkedési tervek, intenzív tanfolyami záró dolgozatok stb.).
 • Médiatár (hang- és videofelvételek, CD-ROM-ok, egyéb audio-vizuális és elektronikus információhordozók): A médiatár játékfilmeket, módszertani és filmtörténeti összeállításokat kínál a mozgóképkultúra és médiaismeret tanításához, az angol nyelvoktatáshoz, osztályfőnöki órákhoz, tánc és dráma tanításához.
 • Idegen nyelvű gyűjtemény (A British Council, a Francia Intézet és a Goethe Intézet által adományozott angol, francia, német nyelvű gyűjtemény): Az idegen nyelvű gyűjtemény nagy segítséget jelent az angol, német és francia nyelvet oktató általános és középiskolai tanárok számára. Önképzéshez, az órára való felkészüléshez és a tanórai munkáltatáshoz egyaránt használhatják az itt található könyveket, videofelvételeket és hanganyagokat.
 • Elektronikus gyűjtemény: Az elektronikus gyűjteményben az oktatásban-nevelésben jól használható oktatóprogram, CD-ROM, DVD található.
   
UMFT