Hasznos információk

Nyitva tartás

Hétfő 8-12
Kedd 9-16
Szerda 9-16
Csütörtök 9-17
Péntek zárva

  

Beiratkozás

A könyvtár korlátozottan nyilvános, tagja lehet minden 14. életévét betöltött személy.
Szolgáltatásainkat elsősorban

 • pedagógusoknak
 • gyógypedagógusoknak
 • szaktanácsadóknak
 • szakértőknek
 • oktatásirányítási szakembereknek
 • pedagógusjelölteknek
 • szociális szférában dolgozó szakembereknek
 • szülőknek ajánljuk.


A beiratkozás során a könyvtár a látogató alábbi adatait regisztrálja: neve; anyja neve; születési helye és éve; lakcíme (állandó és levelezési címe); személyi igazolványának, útlevelének vagy tartózkodási engedélyének száma; munkahelye neve és címe; foglalkozása. A beiratkozáshoz a személyi igazolvány, az útlevél vagy a tartózkodási engedély bemutatása szükséges.
A könyvtártag a beiratkozáskor kapott olvasójegyen aláírásával nyilatkozik arról, hogy az adataiban történő változásokat a könyvtárban bejelenti.
A beiratkozási díj: 1000 Ft/év. A könyvtári tagság a beiratkozás napjától számított 1 évig érvényes. A beiratkozott olvasó olvasójegyet kap. Csak ezzel kölcsönözhet, és hozhatja vissza a könyveket. Elveszett olvasójegy 100 Ft ellenében váltható.
Mentesülnek a beiratkozási díj alól: a pedagógusigazolvánnyal rendelkezők, az iskolai, kollégiumi és más könyvtárak dolgozói.

 

Kölcsönzés

 • Egy olvasó egyszerre 10 db dokumentumot kölcsönözhet.
 • A kölcsönzési idő 4 hét. Hosszabbítás egy alkalommal kérhető. 
 • A könyvtár esetenként rövidebb kölcsönzési időt is megállapíthat.
 • A nem nyomtatott dokumentumok egy hétre kölcsönözhetők, nem hosszabbíttathatók.
 • Nem hosszabbítható annak a dokumentumnak a kölcsönzési ideje sem, amelyikre előjegyzés van.
 • Hosszabbítás telefonon is kérhető.
 • A kézikönyvtári könyvek a könyvtár zárva tartási idejére kölcsönözhetők zárás előtt fél órával, és a következő kölcsönzési napon 9 órára visszahozandók. Mivel a kézikönyvtári könyvek alapvetően helyben használhatók, ezért kölcsönzésük megtagadható.
 • A kölcsönzésben lévő dokumentumokra előjegyzést kérhet az olvasó. Az értesítés postaköltsége az olvasót terheli.
 • Könyvtárközi kölcsönzés: A könyvtár a gyűjteményében nem található dokumentumokra biztosítja a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét. Amennyiben a küldő könyvtár különféle díjakat számol fel (dokumentum kölcsönzési díja, fénymásolás, postaköltség stb.) úgy az a kérő könyvtárhasználót terheli.

 

Térítési díjak

Beiratkozási díjak
Diák/Felnőtt: 1000,-Ft
Pedagógus: ingyenes (érvényes pedagógus igazolvánnyal rendelkezőknek)
Késedelmi díj Könyv: 10 Ft/db/nap + postaköltség
Kézikönytári könyv: 500 Ft/db/könyv
Nyomtatás, fénymásolás Fekete-fehér
A/4 1 oldalas: 20,-Ft
A/3 1 oldalas: 30,-Ft
Könyvtárközi kölcsönzés Előjegyzett könyv kiértesítése: 200,-Ft
Számítógép használat Internet: ingyenes (Csak beiratkozott olvasóknak)
Szkennelés 100,-Ft/oldal
Egyéb Olvasójegy pótlása: 100,-Ft

 

UMFT