Küldetésnyilatkozat

VÁROSI KÖNYVTÁR

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

 

A tiszaföldvári Városi Könyvtár települési feladatokat ellátó nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata az, hogy mindenki számára biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információhoz.


Könyvtárunk küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatatásaival, technikai felszereltségével, könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg. Ezek segítségével támogatni kívánja:

  • az oktatás különböző szintjein tanulókat
  • az életen át tartó tanulást
  • a szabadidő hasznos eltöltését
  • a gyermekek olvasóvá nevelését
  • a fizikailag hátrányos helyzetűek ellátását
  • a város természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi kutatását, bemutatását
  • a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését
  • a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését
  • a könyvtárkép társadalmi megítélésének javítását

Tiszaföldvár, 2009. november 18.

 

 

     Gyarmatiné Sajtos Brigitta                                                       Borza Attila

                  Könyvtárvezető                                                          Polgármester

UMFT