Kölcsönzés

Kölcsönzési jogát az olvasó az olvasójegy felmutatásával gyakorolhatja, ennek hiányában csak az ingyenes alapszolgáltatásokat veheti igénybe.

  • A könyvek kölcsönzési ideje 30 nap, egyes kézikönyvek és az AV dokumentumok 7 napra kölcsönözhetők.
  • Könyvtárunkban a folyóiratok is kölcsönözhetők.
  • Az olvasó kérésére a kölcsönzési határidő kétszer meghosszabítható, amennyiben a kért dokumentumra nincs előjegyzés.
  • A kölcsönzés nyilvántartása az adminisztrációban számítógépes kölcsönzési rendszerrel történik.
  • A kölcsönzés határidejének nyilvántartása dokumentumonként történik.
  • A késeelmesen visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat számolunk fel.
  • A késedelmi díjakról honlapunk díjak rovatában tájékozódhat.
  • A könyvtárhasználó a kölcsönzött könyvtári anyagot a meghatározott időn belül köteles olyan állapotában a könyvtárba visszavinni, amilyen állapotban azt a könyvtártól kapta.
UMFT