Könyvtárunk története

A tiszaföldvári Községi Könyvtár létrejötte, működési feltételei

(Részletek egy könyvtártörténeti dolgozatból)

Az 1950 júniusában megalakult (de csak augusztus 20-án felavatott!) Szolnoki Körzeti Könyvtár 1952. dec. 31-ig 133 körzeti könyvtári egységet hozott létre, 53064 kötet könyvvel (1 lakosra 0,1 könyv jutott, a 15970 beíratkozott olvasóra átlag 3,3 könyv).  1952-ben 138378 kötetet kölcsönöztek ki (1 olvasóra 9 kölcsönzés jutott, a forgási sebesség 2,6).

1950 szeptember 3-án Tiszaföldvár már szerepel a szolnoki Körzeti Könyvtár nyilvántartásában 150 tényleges (364 beiratkozott!) olvasóval.  A letéti állomány feltehetőleg 350-400 kötet könyv volt, de konkrét működésről nincs írásos adatunk.

Hivatalosan a tiszaföldvári könyvtár csak 1952. január 1-jén nyílt meg az akkortájt művelődési házként és kocsmaként funkcionáló, eredetileg a Tiszaföldvári Ipartestület tulajdonában lévő, annak székházaként ill. kaszinójaként működő épületben.

A dátum több helyen is ettől eltérően (1954 ill. 1955 ) szerepel. Az alakulással kapcsolatos bizonytalanság nem egyedülálló a magyar könyvtárügy e korszakában:

„Az sem egyértelmű, hogy a körzeti könyvtárral (szinte) egy időben avatott alap (nép) könyvtárakat a Népkönyvtári Központ szervezte-e, vagy - s erre több konkrét jel utal! - a körzeti könyvtárak már hónapokkal korábban működtek, mint amikor ünnepélyes avatásukra sor került." Dr. Nyitrai - a megyei könyvtár egykori igazgatóhelyettese - szerint a körzeti könyvtáraknak a tanácsok felé be kellett jelenteni a könyvtártelepítést, feltehetőleg Tiszaföldváron a telepítés már megtörtént, de a tanács felé a hivatalos bejelentés nem.

...

Működési feltételek:

Székács Istvánné 1952-ben társadalmi munkában vállalta a könyvtár vezetését (1954-től már 875 Ft fizetést kapott), a fűtést is saját tüzelőjéből oldotta meg. A bútorzat induláskor 3 db hosszú asztalból, 1 db könyvespolcból, 1 db pohárszékből és néhány székből állt, melyek az Ipartestület egykori bútoraiból maradtak. Folytatás...

 

UMFT