Református templom (Túrkeve)

A túrkevei barokk stílusban épült református templomot 1755-ben szentelték fel. A hátsó, klasszicista homlokzat a négy ión oszlopos csarnokkal 1845-ben készült el egy átépítés során. Az egyhajós, téglalaprajzú épület kazettás mennyezetű, a hajó két végén emeletes karzattal. A főhomlokzat síkjában álló torony derekán körülfutó tűzjelző erkély kovácsolt vasráccsal. Az oldalhomlokzaton öt magas, keretelt, félköríves ablak. A templom tornyában három harang lakik. A 19. században jászberényi, rákóczifalvai és kuncsorbai hívők adományozták a harangokat, majd Hajdú Imre földbirtokos öntetett három acélharangot a németországi Bochumban a templom számára.

Túrkeve

Túrkeve

(Kósa Károly felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

2018-ban a Nagykunsági templomok útján projekt keretében a templo tornya megújult.
 

Forrás:

Beszterczey András: Adatok a túrkevei református templom történetéhez = Túrkeve 6. évf. (1994.01.20.) 8. p.

Kaposvári Gyula: A túrkevei református templom = Szolnok megyei Néplap (1989.07.19.) 167. sz. 17. p.

SZS [Szilvási Zsuzsa]: Kezdődik a felújítás = Új Néplap (2018.04.18.): 6.

Szolnok megye műemlékei. Szolnok, 1988.

UMFT