Treitz Péter (1866-19??)

Treitz Péter geológus 1966. november 16-án született Kisszálláson. Egyetemi tanulmányait Bécsben és a gazdasági akadémiát Magyaróvárott végezte. 1890-ben a magyar királyi földtani intézetbe kerül, ahol 1893-ban geológus, 1909-ben pedig főgeológus lett. 1917-ben bányafőtanácsossá nevezték ki. 1928-ban kísérletügyi főigazgató lett.
A talajtani intézetek alapításakor más országok kormányaitól is kapott megbízást. 1909-ben Nemzetközi Talajtani Konferenciákat szervezett, mint a Nemzetközi Talajtani Társaság tagja. 1926-ban őt kérték meg, hogy Spanyolország talajtani térképét készítse el. Számos szakcikket írt és több szakkönyv fűződik a nevéhez.
A Magyar Szent István Tudományos Társaság és a Debreceni Tisza István Tudományos Társaság is rendes tagjává választotta.

Forrás:
A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.

UMFT