Tószeg

warning: Creating default object from empty value in /data/web/www_zounuk/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.
Községi Könyvtár, Tószeg

Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

Az SZMSZ 2. sz. melléklete

1. Bevezető

A tószegi Községi Közkönyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati intézmény, ennek megfelelően rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírt szolgáltatásokkal a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatban rögzített módon.

Küldetésnyilatkozat

A tószegiek könyvtári ellátásában prioritást élvez mindaz, ami a könyvtárhasználókat és a szolgáltatásokat érinti. Ennek érdekében minden olyan technikát és módszert meg kell valósítani, amelyek alkalmasak az új szolgáltatások és feladatok megvalósítására.

Bekapcsolódunk a könyvtárak hálózati információs infrastruktúrájába, képessé válunk a digitalizált dokumentumok, az információs elektronikus adatbázisok könyvtári jelenlétének, használatának biztosítására; az elektronikus katalógusok használatát, elérhetőségét biztosítjuk, lehetővé tesszük.

Szolgáltatások

  • Kölcsönzés: könyv, folyóirat, videokazetta, hangoskönyv, DVD
  • Dokumentumok helybenhasználata
  • Könyvtárközi kölcsönzés: állományunkból hiányzó dokumentumok beszerzése
  • Számítógép használat: internetezés, szövegszerkesztés, CD és DVD ír

A Könyvtár története

  • A faluban létesítendő népkönyvtárról már 1900-ból van feljegyzés.
  • 1944-ben a harci cselekmények között a könyvtár állományát is elégették.
  • Újjá szervezése 1949-re tehető, irataiban 1959-től folyamatos a bejegyzés.
  • 1960-ban a községháza épületében kapott helyet, 2000. októberétől jelenlegi helyén, a Művelődési Ház földszintjén várja az olvasókat.
  • Jelenleg 16 400 dokumentummal rendelkezik, a könyvek mellett videokazetták, CD-ROM-ok, hangoskönyvek, folyóiratok alkotják állományát.

TAMOP-324

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069

„Zounok projekt II”
Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak olvasás-, könyvtárnépszerűsítő projektje, az ifjúságra és a leszakadó térség felnőtteire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva

Kapcsolat

 Községi Közkönyvtár
(névváltozata: Községi Könyvtár)

Címe: 5091 Tószeg, Rákóczi út 35.
Levelezési címe: 5091 Tószeg, Pf. 3.

Tartalom átvétel
UMFT