Nádoroszlop (Jászberény)

József nádor, a jászkunok örökös főkapitánya, 1797-ben Jászberénybe látogatott. Ennek az események az emlékére készült a magas barokk obeliszk az egykori Nádor- vagy Sáros-kertben 1798-ban, amely ma már műemlék. 1934-ben helyezték át mai helyére. A környezet feltöltődése miatt a talapzatnak napjainkban csak a felső része látható. Az obeliszket az 1990-es évek közepén renoválták. A homlokzati részen beépített emléktáblán latin nyelvű felirat: Josepho Austrio Francisci II. Aug. Fratri Regni Hung. Palatino Quod Provinciam Hano Idib. Novemb MDCCXCVII. Inviserit Ac Eximia Ubique Benignit Suae Vestigia Reliquerit Jazyges et Cumani Optimo Judici et Comiti Grati Posuere MDCCXCVIII. A felirat felett a hercegi címer domborműve díszítette az oszlopot, amelyet 1968-ban levertek. Az obeliszk tetején pedig egykor kétfejű sas állt, amit gyakran levertek. 1849 tavaszán Illésy János képviselő az obeliszket is ledöntette, de az év novemberére helyreállították.

Forrás:
Átadták a felújított Nádor-oszlopot = Új Néplap (1997.11.21.) 272. sz. 1. p.
Jászberénybe látogatott József főherceg (Magyarország nádora), ennek emlékét őrzi az ún. Nádor-oszlop = Jászkun Krónika (1997.11.21.) 272. sz. 3. p.
M. Gy.: A nádoroszlop = Berényi Kármentő 1. évf. 2. sz. (1994.) 5. p.
Sáros András: Jászberény műemlékei, emlékművei, emléktáblái. Jászberény, 1971.
Szolnok megye műemlékei. Szolnok, 1988.

UMFT