Forgács Antal (1881-1930)

Forgács Antal filmrendező Szolnokon született 1881-ben. Középiskoláit szülővárosában, a színiiskoláit pedig Budapesten végezte. Majd Pozsonyban színigazgató lett. 1912-ben lépett a filmrendezői pályára. 1918-ban filmvállalatot létesített (Gloria). Számos filmszkeccset, játékfilmet rendezett. I. f. Luxemburg grófja (1918); A színésznő (1920); Szép Ilonka (1920); Gyimesi vadvirág (1921); A cigány (1925); Mária nővér (1929).

1930. november 4-én hunyt el.

Forrás:

A Magyar Társadalom Lexikonja. Budapest, 1931.

Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. Budapest, 1961.

UMFT